Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 848 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Świecie nad Osą oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 849 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 850 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 lutego 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2011 851 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 13/9/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu wąbrzeskiego za rok 2010
2011 852 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 853 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 854 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011
2011 855 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/51/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Aleksandrowskiemu i jego jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 856 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 857 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok
2011 858 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV / 38 / 11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały
2011 859 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 860 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 861 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2011 862 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 863 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego o nazwie "Park Miejski"
2011 864 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010 roku Nr IX/43/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 865 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 866 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 867 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010r.
2011 868 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr V/2011 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2010 rok
2011 869 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 870 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Śliwice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2010 r.
2011 871 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Pakości z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.
2011 872 2011-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Rypin z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2011 873 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 7 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 874 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic ich obwodów
2011 875 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/30//2011 Rady Gminy Kikół z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 876 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czerniewicach
2011 877 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/ 11 Rady Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu
2011 878 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachod" w Radzyniu Chełmińskim
2011 879 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 880 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 881 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2011 rok
2011 882 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy Płużnica
2011 883 2011-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok.
2011 884 2011-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2010 rok
2011 885 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2011 r.
2011 886 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 887 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych
2011 888 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kęsowo
2011 889 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2011 890 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2011 891 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2011 892 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 893 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Rypin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 894 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 895 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia
2011 896 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Żnin.
2011 897 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 898 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 899 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2010 r.
2011 900 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2010 r.
2011 901 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/11 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2011r. przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2010 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2011 902 2011-05-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2011 903 2011-05-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-12(7)/2011/433/X/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 kwietnia 2011r. o decyzji nr OPO-4210-12(7)/2011/433/X/MJ Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 904 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie
2011 905 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2011 906 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII / 53 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2007-2011.
2011 907 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII / 55 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2011 908 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 909 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2011 910 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 911 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 912 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2011 913 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 914 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 915 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Gruta z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
2011 916 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brodnicy
2011 917 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2011 918 2011-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2011 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy i sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010
2011 919 2011-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2010 rok
2011 920 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/02/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2011 r.
2011 921 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Boniewo Nr XXXVII/211/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 922 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 923 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie.
2011 924 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2011 925 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2010 rok.
2011 926 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2010 rok
2011 927 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 7 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2010 rok.
2011 928 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2010 r.
2011 929 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/OR /2011 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 r.
2011 930 2011-05-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-J/740/W/OPO/2011/AJ
2011 931 2011-05-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 932 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji
2011 933 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 934 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 935 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/17/2011 Rady Miasta Kowala z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 936 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 937 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2011-2021
2011 938 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011r. w spriwe stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 939 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/97/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2011 940 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
2011 941 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 942 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim przekraczające zakres podstawy programowej
2011 943 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 944 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej
2011 945 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim
2011 946 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka
2011 947 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 948 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Topólka z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 949 2011-05-17 Informacja Informacja nr WMiGK.7146.3.2011 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Tuchola
2011 950 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 951 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2010
2011 952 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 70/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2011 953 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr II/8/11 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 27 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2011 rok.
2011 954 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.
2011 955 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno
2011 956 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/131/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 – 2011.
2011 957 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/147/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2011r. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 958 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2011 959 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski
2011 960 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową
2011 961 2011-05-18 ANEKS Aneks nr 1/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 962 2011-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Wielgie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2010r.
2011 963 2011-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowal za 2010 r.
2011 964 2011-05-18 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2011r. Danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy Sicienko.
2011 965 2011-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 966 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7
2011 967 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2011 r.
2011 968 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/200/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 969 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 970 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2011 971 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 972 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 973 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Włocławek
2011 974 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 975 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 59/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 976 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2011 977 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na 2011 rok.
2011 978 2011-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu we Włocławku
2011 979 2011-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Rypinie
2011 980 2011-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kcyni przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.
2011 981 2011-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadki przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.
2011 982 2011-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2010 rok.
2011 983 2011-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/ 2011 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2011 984 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011
2011 985 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 64/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (2)
2011 986 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 80/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2011 987 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 82/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2011 988 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr LIII/444/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin
2011 989 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr Vi/20/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 990 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2011 r.
2011 991 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2011 992 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowgo wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie miasta i gminy Skępe
2011 993 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lniano
2011 994 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego
2011 995 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania
2011 996 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2011 997 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice
2011 998 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łacznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 999 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy Koronowo
2011 1000 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Kruszwica
2011 1001 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1002 2011-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1003 2011-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bartniczka za 2010 r.
2011 1004 2011-05-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2011r. o decyzji nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS Prezesa URE z dnia 9 maja 2011 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1005 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011
2011 1006 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1007 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 1008 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1009 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz granic ich obwodów.
2011 1010 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1011 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie gminy Osięciny
2011 1012 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2011 1013 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr LIII/445/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin
2011 1014 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2011 1015 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 1016 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013
2011 1017 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1018 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011r. ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2011 1019 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2011 1020 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zbiczno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1021 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1022 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Gminie Zbiczno i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1023 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Koneck z dnia 25 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Koneck za 2010 r.
2011 1024 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży
2011 1025 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2011 1026 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2011 1027 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego
2011 1028 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
2011 1029 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2011 1030 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
2011 1031 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2011 1032 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2011 1033 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1034 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 1035 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1036 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mrocza
2011 1037 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza
2011 1038 2011-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r.
2011 1039 2011-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r.
2011 1040 2011-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r.
2011 1041 2011-05-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Tucholskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim
2011 1042 2011-05-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2011r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1116C/5074/W/OPO/2011/AJ i nr PCC/1092C/5074/W/OPO/2011/AJ
2011 1043 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie Chełmża.
2011 1044 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec
2011 1045 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 1046 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1047 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonanego zadania.
2011 1048 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1049 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w Raciążu
2011 1050 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Tuchola
2011 1051 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2011 1052 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2011r. Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy: Gminą Miastem Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez: Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia a,Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez:1. Pana Wojciecha Kwiatkowskiego – Starostę Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego,2. Pana Jacka Boluk-Sobolewskiego – Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoprzy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Chojnackiej Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
2011 1053 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2011r. Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:Gminą Miastem Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez:Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzyniaa,Gminą Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez:Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń przy kontrasygnacie Pana Ryszarda Pawlikowskiego Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń,
2011 1054 2011-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 1055 2011-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/11 Burmistrza Mogilna z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2010 gminnych instytucji kultury
2011 1056 2011-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2010 rok.
2011 1057 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1058 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu Miejskim "Bajka" w Wąbrzeźnie
2011 1059 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie miejskiej Wąbrzeźno oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym
2011 1060 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego
2011 1061 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 73/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 1062 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy miasta Toruń
2011 1063 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 78/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy miasta Toruń działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 1064 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu pobierania opłat i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2011 1065 2011-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/30/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2011r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
2011 1066 2011-05-31 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2010 r.
2011 1067 2011-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2010 r.
2011 1068 2011-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 r.
2011 1069 2011-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2010 r.