Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 580 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Brodnica na lata 2011-2014”
2011 581 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV-18/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2011
2011 582 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 583 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr V/31/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczania dodatku mieszkaniowego.
2011 584 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr V/32/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 585 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII / 18 /11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
2011 586 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin
2011 587 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin
2011 588 2011-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka.
2011 589 2011-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta
2011 590 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmianyuchwały Rady Gminy Stolno z dnia 05 listopada 2010 r. nr XXXIX/247/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 591 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 592 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2011.
2011 593 2011-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.29.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok
2011 594 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok.
2011 595 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
2011 596 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2011 597 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011
2011 598 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2011 599 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2011r.
2011 600 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chodecz.
2011 601 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 602 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo na dwa odrębne sołectwa
2011 603 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2011 604 2011-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.
2011 605 2011-04-05 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2011r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie zainstalowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Bydgoszczy sprzętu i aplikacji teleinformatycznych
2011 606 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2011 rok.
2011 607 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr Nr VI / 07 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.
2011 608 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa i komunikacji działek nr 1649/2, nr 1649/3, nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15 przy ulicy Plaskosz w Tucholi.
2011 609 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 610 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 611 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/45/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
2011 612 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 613 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2011 614 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2011 615 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr 54/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w Gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 616 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń.
2011 617 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 618 2011-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr I/20/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 10 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2010 rok
2011 619 2011-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2011 620 2011-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2010 rok.
2011 621 2011-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2010 rok
2011 622 2011-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/W/2011 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2010.
2011 623 2011-04-07 Informacja Informacja nr 1/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2011 624 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 rok
2011 625 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 626 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 627 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca Statut Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2011 628 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym
2011 629 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2011 630 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2011 631 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 632 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz.
2011 633 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 634 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2011 635 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Jeżewo
2011 636 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011.
2011 637 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/09 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin
2011 638 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Bobrowo
2011 639 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bobrowo.
2011 640 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za rok 2010
2011 641 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr IV/34/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2011 642 2011-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 41 Burmistrza Żnina z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2010 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2011 643 2011-04-11 Informacja Informacja nr 1 Wójt Gminy w Pruszczu z dnia 30 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Pruszcz.
2011 652 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 653 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 654 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008roku w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 655 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 656 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 657 2011-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2010 rok
2011 644 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2011
2011 645 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2011 646 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/9/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2011 647 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z targowiska w miejscowości Osięciny
2011 648 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 649 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021
2011 650 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim, w zakresie zmiany ustaleń szczegółowych planu dla obszaru oznaczonego symbolem 6 M/U i 3 Z/IT.
2011 651 2011-04-12 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo
2011 658 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011
2011 659 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. nr XXXIX/192/10 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 660 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na rok 2011
2011 661 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 r
2011 662 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 663 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 664 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej
2011 665 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.
2011 666 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/7/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. wskazania, że uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dobrcz podjęta została z naruszeniem prawa.
2011 667 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania, że uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2011-2021 podjęta została z naruszeniem prawa
2011 668 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011r. stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 669 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na 2011 r.
2011 670 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 671 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Osięciny
2011 672 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2011 r.
2011 673 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni
2011 674 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
2011 675 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2011 676 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży
2011 677 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 678 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 679 2011-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 21 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki przeprowadzonych w dniu 20 marca 2011 r.
2011 680 2011-04-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 grudnia 2010r. pomiędzy gmina Bytoń a miastem i gminą Piotrków Kujwski, w sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe dla którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2011 681 2011-04-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 3 stycznia 2011r. pomiędzy gminą Topólka a miastem i gminą Piotrków Kujawski, w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy Topólka w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest miasto i gmina Piotrków Kujawski
2011 682 2011-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2010 r.
2011 683 2011-04-13 Informacja Informacja nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze miasta Bydgoszczy
2011 684 2011-04-13 Informacja Informacja nr o decyzji PCC/1171A/15911/W/OPO/2011/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2011r. o decyzji nr PCC/1171A/15911/W/OPO/2011/AgS Prezesa URE w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, określonego w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 685 2011-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie.
2011 686 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 688 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Nowego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2010.
2011 689 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2010 r.
2011 690 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 691 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kikół
2011 692 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.14.2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 693 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV / 215 /2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa” w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV / 215 /2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa”
2011 694 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII / 38 /11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2011 695 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 696 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 697 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie
2011 698 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.
2011 699 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbójno.
2011 700 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 701 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 702 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 703 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2011 704 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9-11 w Inowrocławiu
2011 705 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 668/10
2011 706 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 713/10
2011 707 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1016/10
2011 708 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1040/10
2011 709 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1017/10
2011 710 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1170/10
2011 711 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1288/10
2011 712 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1300/10
2011 713 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1336/10
2011 714 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr . Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2010r. zawarte w dniu 19 lipca 2010 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Biskupia a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania kompetencji do założenia i prowadzenia przez Powiat gimnazjum dwujęzycznego w Inowrocławiu,
2011 715 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 716 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 11 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 marca 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 717 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. zawarte dnia 7 kwietnia 2011 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie powierzenia (przekazanie) przez Wojewodę Dyrektorowi OW NFZ zadań dot. przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
2011 718 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2010 rok
2011 719 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2010 rok
2011 720 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 721 2011-04-15 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2010 rok.
2011 722 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2010 rok
2011 723 2011-04-15 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo
2011 687 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/9/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 724 2011-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążek
2011 725 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.
2011 726 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011
2011 727 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia.
2011 728 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr VI / 06 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 729 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2011 rok
2011 730 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011
2011 731 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 732 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świedziebnia.
2011 733 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Świedziebnia, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 734 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2011 735 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011.
2011 736 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/6/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2011 737 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 738 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola
2011 739 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
2011 740 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2011 741 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Skąpe
2011 742 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2011 r.
2011 743 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 744 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 745 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 746 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012
2011 747 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 71/11 Rady Miasta Torunia z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń
2011 748 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 749 2011-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2010 r.
2011 750 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XIX/90/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Linowo, Rychnowo i Bursztynowo w gminie Świecie nad Osą.
2011 751 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2011
2011 752 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok
2011 753 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 754 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/9/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok
2011 755 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2011 756 2011-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2011 r.
2011 757 2011-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2011 r.
2011 758 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin
2011 759 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Rypina
2011 760 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
2011 761 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 762 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011 r.
2011 763 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie gminy Śliwice
2011 764 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic
2011 765 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 766 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 767 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 768 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 769 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Rojewo
2011 770 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada
2011 771 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia straży miejskiej
2011 772 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2011 773 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców gminy Gniewkowo
2011 774 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2011 775 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2011 776 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowisk.
2011 777 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 778 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 779 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 w Osielsku
2011 780 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/14/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 781 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/15/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 782 2011-04-22 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem kartuskim, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 28 października 2009 r.
2011 783 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 20/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem białobrzeskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2011 784 2011-04-22 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 30 listopada 2010 r.
2011 785 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem chełmińskim, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2011 786 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 14/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem tucholskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2011 787 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem inowrocławskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2011 788 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2010 r.
2011 789 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 790 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.
2011 791 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 792 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 793 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2011 794 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.
2011 795 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011
2011 796 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 797 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
2011 798 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2011 799 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2011 800 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 801 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII / 19 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny na okres dłuższy niż 3 lata.
2011 802 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2011 803 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2011 804 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso.
2011 805 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 806 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Grudziądz.
2011 807 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/107/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
2011 808 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2011 809 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 810 2011-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2011 811 2011-04-26 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 15.10.2010 r. pomiędzy:
2011 812 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 10 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 813 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 12 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 814 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 815 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 18 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 816 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 817 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011rok.
2011 818 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2011 819 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011
2011 820 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo
2011 821 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 822 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia
2011 823 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2011 824 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/117/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.
2011 825 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/116/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.
2011 826 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2011 827 2011-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Sępoleńskiego
2011 828 2011-04-26 Informacja Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec
2011 829 2011-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-21/2011 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 830 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011.
2011 831 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Rypin podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 832 2011-04-28 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-8(9)/2011/81/VII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2011r.
2011 833 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7
2011 834 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 835 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 836 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 837 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Bobrowniki
2011 838 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
2011 839 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębowej Łące
2011 840 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
2011 841 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
2011 842 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 843 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 844 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 76/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Toruń na lata 2010-2014”
2011 845 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2011 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 846 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/F/2011 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 847 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2010 r.