Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 342 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim
2011 343 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Inowrocław
2011 344 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011
2011 350 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2011 rok
2011 351 2011-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
2011 352 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
2011 353 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami użytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi .
2011 354 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ulicą Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego
2011 355 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 356 2011-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr IV/23/11 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 357 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu brodnickiego na rok 2011
2011 358 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2011 359 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 254 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2011 360 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 361 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-łecznej w Kcyni.
2011 362 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/23/ 2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2011 363 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2011
2011 364 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V / 26 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 – 2011.
2011 365 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 366 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów
2011 367 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 368 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2011 369 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III / 27 / 2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011
2011 370 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2011 371 2011-03-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2011 372 2011-03-08 Porozumienie Porozumienie nr 9 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2011 373 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę Nr 23/1 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2011 374 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 375 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 376 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy stokowi narciarskiemu w Myślęcinku na terenie Bydgoszczy
2011 377 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 378 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2011.
2011 379 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 380 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 381 2011-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/21/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2010.
2011 382 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek
2011 383 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2011 384 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 385 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobre na lata 2011 - 2014"
2011 386 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu.
2011 387 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 388 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu rypińskiego na rok 2011
2011 389 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 r.
2011 390 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Kijewo Królewskie
2011 391 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 392 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2011.
2011 393 2011-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem toruńskim
2011 394 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 395 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
2011 396 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2011
2011 397 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2011
2011 398 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2011 399 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/281/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie ustalenia stawek zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 400 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 401 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr I/1/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko
2011 402 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr I/5/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 403 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/12/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa znajdującego się na terenie gminy miasto Grudziądz.
2011 404 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/14/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uznania części Lasu Komunalnego za użytek ekologiczny
2011 405 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr LII/51/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 406 2011-03-10 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2011 407 2011-03-10 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 27.08.2010 r. pomiędzy:
2011 408 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania miszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2011
2011 409 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2011 410 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Aleksandrowskiego
2011 411 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2011 412 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2011 413 2011-03-10 Informacja Informacja nr o decyzji nr WCC/296-ZTO-F/181/W/OPO/2011/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011r. informacja o decyzji nr WCC/296-ZTO-F/181/W/OPO/2011/ASZ PPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany przedmiotu i działalności Dalkia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2011 414 2011-03-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-71(15)/2010/2011/181/VII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2011r. decyzja nr OPO-4210-71(15)/2010/2011/181/VII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2011 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Dalkia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 415 2011-03-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-114(9)/2010/2011/537/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2011r. decyzja nr OPO-4210-114(9)/2010/2011/537/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2011 r.. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 416 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
2011 417 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2011 418 2011-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 5 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 419 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 420 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2011 421 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 422 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 423 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.
2011 424 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie do Zespołu Szkół w Łabiszynie.
2011 425 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadki
2011 426 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2011 427 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 428 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2011 429 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo
2011 430 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Golub - Dobrzyń
2011 431 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na 2011 r.
2011 432 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2011 r.
2011 433 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie
2011 434 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectw Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice i Pruszcz z przeznaczeniem na park wiatrowy.
2011 435 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/424/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie
2011 436 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 437 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2011 rok
2011 438 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.
2011 439 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Płużnica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 440 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica.
2011 441 2011-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 18 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r.
2011 442 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław
2011 443 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźno
2011 444 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin
2011 445 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 446 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 447 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2011 448 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 449 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 450 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 451 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 452 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 453 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie połączenia Osiedla „Śródmieście” z Osiedlem „Stare Miasto” z jednoczesnym zniesieniem Osiedla „Śródmieście”
2011 454 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie statutu Osiedla "Stare Miasto" w Inowrocławiu
2011 455 2011-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2011r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 456 2011-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2011r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 457 2011-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1.Wioletta Wiśniewska – Starosta 2.Adam Potaczek - Wicestarosta przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu i Gminą Miejską Ciechocinek reprezentowaną przez: Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Małgorzaty Szwajkowskiej - Skarbnika Miasta treści następującej:
2011 458 2011-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Wioletta Wiśniewska - Starosta 2. Adam Potaczek - Wicestarostaprzy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez: Andrzeja Nawrockiego – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Aleksandry Sobczak – Skarbnika Miasta treści następującej:
2011 459 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Mogileńskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionach
2011 460 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na 2011 rok
2011 461 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia symboli gminy Dragacz: herbu, flagi, pieczęci, łańcucha Wójta Gminy oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy
2011 462 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Gniewkowo
2011 463 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 464 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 465 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, polegającego na likwidacji Apteki Ogólnodostępnej „NOVA”
2011 466 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 467 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2011 468 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2011r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2011 469 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr II/7/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2011
2011 470 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 r.
2011 471 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 r.
2011 472 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r.
2011 473 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 474 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 475 2011-03-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 marca 2011r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacji obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981
2011 476 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9 położone w miejscowości Ruda, gmina Grudziądz.
2011 477 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 478 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2011
2011 479 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 480 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 481 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2011
2011 482 2011-03-18 Informacja Informacja nr 1/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2011 483 2011-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2011
2011 484 2011-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2011
2011 485 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2011 486 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 487 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/14/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2011 488 2011-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
2011 489 2011-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Inowrocławskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2011 490 2011-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Lipnowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2011 roku.
2011 491 2011-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Lipnowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2011 roku.
2011 492 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2011 493 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.
2011 494 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie.
2011 495 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 496 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy-deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny – obowiązujące na terenie miasta Kowal
2011 497 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Kowal
2011 498 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąsawa
2011 499 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gąsawa na lata 2011 - 2016.
2011 500 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 501 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 502 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 503 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2011 504 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania
2011 505 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.1.2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 stycznia 2011r. pomiędzy powiatem świeckim a powiatem bydgoskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2011 506 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu
2011 507 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie
2011 508 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010 roku Nr XLIV/196/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 509 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia zmieszanych i niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.
2011 510 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na rok 2011
2011 511 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 512 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2011 r.
2011 513 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2011
2011 514 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.
2011 515 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok
2011 516 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 517 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko
2011 518 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2011
2011 519 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 520 2011-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 521 2011-03-23 Zestawienie Zestawienie nr BI.7113.1.2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Brześć Kujawski.
2011 522 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/667/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Cegielnej, Świętego Ducha, Andrzeja
2011 523 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2011
2011 524 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miasta Brodnica, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 525 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2011 526 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 527 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Brodnica
2011 528 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat
2011 529 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/09/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
2011 530 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na rok 2011
2011 531 2011-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2011r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2011 532 2011-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią
2011 533 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 534 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok
2011 535 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 536 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 537 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 538 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 539 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudziądz przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 540 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 541 2011-03-29 Informacja Informacja nr Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r położonych na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2011 542 2011-03-29 Informacja Informacja nr 2/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2011 543 2011-03-29 Informacja Informacja nr 1/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2011 544 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011r. w sprawie okreslenia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego czesci
2011 545 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
2011 546 2011-03-29 ANEKS Aneks nr 3/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 marca 2011r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota, sporządzony w dniu 17 marca 2011 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota w sprawie parametrów linii komunikacji miejskiej
2011 547 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2011r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek
2011 548 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
2011 549 2011-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2011 550 2011-03-29 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze gminy Miasto Włocławek
2011 551 2011-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r., położonych na obszarze gminy miasta Brodnica
2011 552 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011 r.
2011 553 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 r.
2011 554 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r., położonych na obszarze gminy Toruń
2011 555 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2010 r.
2011 556 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze gminy Toruń
2011 557 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011rok.
2011 558 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
2011 559 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 560 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dobrem
2011 561 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 49/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016.
2011 562 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 563 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 marca 2011r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 564 2011-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Choceń przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.
2011 565 2011-03-30 Informacja Informacja nr . Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią.
2011 566 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2011 567 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2011 568 2011-03-30 Informacja Informacja nr . Burmistrza Barcina z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Barcin
2011 569 2011-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze GMINY NOWE
2011 570 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/10 Wójta Gminy Lipno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2011 571 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2011 572 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży
2011 573 2011-03-30 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011 roku.
2011 574 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 575 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2011 576 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 k.
2011 577 2011-03-31 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Kamień Krajeński
2011 578 2011-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2011 579 2011-03-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka
2011 345 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2011 346 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok.
2011 347 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 348 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec
2011 349 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania