Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 129 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 130 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 131 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 132 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2011
2011 133 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mogileńskiego na rok 2011
2011 134 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2011 135 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2011 136 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
2011 137 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 138 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązującego na terenie gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 139 2011-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 140 2011-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 141 2011-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 11 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
2011 142 2011-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2010 r
2011 143 2011-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Grudziądzkiego z dnia 17 stycznia 2011r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2010 r
2011 155 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota
2011 156 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2011
2011 157 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 158 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 159 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Obrowo.
2011 160 2011-02-03 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-120(6)/2010/2011/546/XI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2011r.
2011 161 2011-02-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2011r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-E/1333/W/OPO/2011/AJ
2011 162 2011-02-03 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-62(11)/2010/2011/13971/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. decyzja nr OPO-4210-62(11)/2010/2011/13971/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 163 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011 r.
2011 164 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 165 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zaspołu interdyscyplinarnego w Radziejowie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 166 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 167 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 168 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w splacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 169 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 8 / 2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2011
2011 170 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 171 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
2011 172 2011-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2011 173 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 174 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2011
2011 175 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2011 rok.
2011 176 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 12 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.
2011 177 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2011 178 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2011
2011 179 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lisewo.
2011 180 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V / 13 / 2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzń na lata 2010 - 2014.
2011 181 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2011 182 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Waganiec
2011 183 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj
2011 184 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
2011 185 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 186 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2011.
2011 187 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011
2011 188 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nazewnictwa ulicy w sołectwie Szpetal Górny, gmina Fabianki
2011 189 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/78/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/43/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 190 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2011
2011 191 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie
2011 192 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr II/29/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu aleksandrowskiego na rok 2011
2011 193 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2011 r
2011 194 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 195 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2011 196 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kcynia na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 197 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzelnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 198 2011-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2011r. o sprostowaniu błędów
2011 199 2011-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2011r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 200 2011-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2011r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 201 2011-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2011r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 202 2011-02-08 ANEKS Aneks nr 4/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 października 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.10.2009 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 203 2011-02-08 ANEKS Aneks nr 5/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 listopada 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 204 2011-02-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2010r. zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowanym przez: 1. Pana Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy a powiatem bydgoskim - ziemskim rezprezentowanym przez: 1. Pana Kazimierza Krasowskiego - Starostę Bydgoskiego 2. Pana Wojciecha Porzycha - Wicestarostę Bydgoskiego
2011 205 2011-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2011
2011 206 2011-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi w roku 2011
2011 207 2011-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim
2011 208 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr II/28/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 209 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na rok 2011
2011 210 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2011.
2011 211 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43 i 44/1
2011 212 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011
2011 213 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2011
2011 214 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2011.
2011 215 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2011
2011 216 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/06/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2011
2011 217 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 218 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2011.
2011 219 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011
2011 220 2011-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Radziejowie
2011 221 2011-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu we Włocławku
2011 222 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011.
2011 223 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 224 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Izbica Kujawska
2011 225 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2011 r.
2011 226 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku mieszkaniowego
2011 227 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 156/10
2011 228 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 251/10
2011 229 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 77/10
2011 230 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 389/10
2011 231 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 557/10
2011 232 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 586/10
2011 233 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 537/10
2011 234 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 278/10
2011 235 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 420/10
2011 236 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 585/10
2011 237 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2011 238 2011-02-11 Informacja Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. Skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego.
2011 239 2011-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 26 stycznia 2011r. z działalności Komisji bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2010
2011 240 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.
2011 241 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnica
2011 242 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
2011 243 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2011 244 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2011 245 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2011 246 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2011 247 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Lipno na rok 2011
2011 248 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2011 249 2011-02-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(4)/2011/6/VIIIZM2/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 250 2011-02-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-101(9)/2010/2011/738/XII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. o decyzj Prezesa urzędu Regulacji i Energetyki nr OPO-4210-101(9)/2010/2011/738/XII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła ANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 251 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2011 rok
2011 252 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata na lata 2011–2021
2011 253 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 254 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 255 2011-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2011r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2011 256 2011-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2011r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 257 2011-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2011r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 258 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 259 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 260 2011-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/10 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2010 r.
2011 261 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sępoleńskiego na 2011 r.
2011 262 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 263 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 264 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 265 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2011
2011 266 2011-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2010 rok.
2011 267 2011-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA ROK 2010
2011 268 2011-02-17 Informacja Informacja Wójta Gminy Gostycyn z dnia 7 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2011 269 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2011
2011 270 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bobrowo”
2011 271 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 272 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim
2011 273 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2011 274 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2011 275 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim.
2011 276 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 107/775/10 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu świeckiego za rok 2009
2011 277 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kcyni
2011 278 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sadkach
2011 279 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/25/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2011
2011 280 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 22/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 281 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 282 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym
2011 283 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 284 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego
2011 285 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Żnińskiego
2011 286 2011-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 4/2011 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | przy Staroście Mogileńskim. z dnia 28 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2010
2011 287 2011-02-21 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-4(7)/2011/256/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-4(7)/2011/256/IX/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi dotyczącą cen i stawek opłat
2011 288 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.1.2011 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Wąbrzeźno za 2010 rok
2011 289 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 290 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
2011 291 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 292 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 293 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2011 294 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 295 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy w Skępem na rok 2011
2011 296 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2011 r.
2011 297 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 298 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 299 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości
2011 300 2011-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 1 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej Grudziądza
2011 301 2011-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 1 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia
2011 302 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2011.
2011 303 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2011
2011 304 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego na 2011 rok
2011 305 2011-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2010 rok
2011 306 2011-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
2011 307 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2011 308 2011-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 r.
2011 309 2011-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2011 r.
2011 310 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011
2011 311 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Koneck
2011 312 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 313 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 314 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 – 2015
2011 315 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 316 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 317 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
2011 318 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2011 r.
2011 319 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2011 320 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy i miasta Janikowo
2011 321 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony
2011 322 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie
2011 323 2011-02-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem sępoleńskim
2011 324 2011-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
2011 325 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Chełmińskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2011 326 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Chełmińskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2011 327 2011-02-25 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, terminu od którego „Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2011 328 2011-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2011 329 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 294/XLVII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2011 330 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2011 331 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2011 332 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 333 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2011 rok
2011 334 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LII/51/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 335 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/ 22 / 11 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr LIX/379/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
2011 336 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/ 23 / 11 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr LIX/391/2010 i uchwały Nr LVII/372/2010
2011 337 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/4/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2011
2011 338 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 339 2011-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2010 r.
2011 340 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2011 341 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Grudziądzkiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2011 144 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2010r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Unisław na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 145 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011
2011 146 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec
2011 147 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2011
2011 148 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i gruntów z nimi związanych na rzecz najemców.
2011 149 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 150 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz
2011 151 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 152 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 roku Nr XXVIII/176/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 153 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 12/10 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 154 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych