Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2614 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2615 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2616 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2012.
2011 2617 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2618 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2011 2619 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
2011 2620 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2621 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 2622 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2623 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola
2011 2624 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2011 2625 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/192/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 2626 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2627 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2628 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2629 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.
2011 2630 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/110/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na rok 2011 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstępienia od usunięcia pojazdu
2011 2631 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 2632 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2633 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2634 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2635 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
2011 2636 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr NR XIV/88/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2637 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr NR XIV/89/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 2638 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 2 B.
2011 2639 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2011 2640 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2011 2641 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2642 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2643 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Osie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2644 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Osie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2645 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Osie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 2646 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Osie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2647 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 2648 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2011 2649 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2012 roku.
2011 2650 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury
2011 2651 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń
2011 2652 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń
2011 2653 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2654 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2655 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2012 R.
2011 2656 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2011 2657 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2658 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody znajdującego się na terenie miasta i gminy Solec Kujawski
2011 2659 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 2660 2011-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 21 listopada 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2011 r.
2011 2661 2011-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2011 z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
2011 2662 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2663 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII.58.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2011 2664 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 2665 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
2011 2666 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno.
2011 2667 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2668 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2669 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 2670 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2671 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2672 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2673 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2674 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2012r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2011 2675 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych
2011 2676 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/139/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2012r.
2011 2677 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/140/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2011 2678 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/141/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2011 2679 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2680 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Więcbork
2011 2681 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2011 2682 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2011 2683 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 2684 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2685 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 2686 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI / 215 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2687 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2012 roku
2011 2688 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2689 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2690 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2691 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 2692 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół
2011 2693 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2011 2694 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim oraz nadania statutu tej jednostce
2011 2695 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2696 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2697 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2698 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2699 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2011 2700 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie gminy miasta Radziejów
2011 2701 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/78/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2702 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2703 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 2704 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2011 2705 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średnej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kcynia na 2012 r.
2011 2706 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2707 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2708 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i zwolnień w tym podatku
2011 2709 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Kcynia na 2012 r.
2011 2710 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Kazanie.
2011 2711 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 2712 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2713 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 2714 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miniszewo.
2011 2715 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarbinowo Drugie.
2011 2716 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/301/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
2011 2717 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/234/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2718 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/235/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2719 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/236/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2720 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/237/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2721 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/303/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2722 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 2723 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/305/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad Notecią oraz trybu powoływania jej członków
2011 2724 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 211/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2725 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 213/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń.
2011 2726 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 214/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2011 2727 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 215/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2011 2728 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2011 2729 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2011 2730 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2731 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2732 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2733 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn
2011 2734 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 2735 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 2736 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012
2011 2737 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.
2011 2738 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na rok 2012
2011 2739 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 2740 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2011 2741 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22
2011 2742 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno dla części terenu wsi Wałycz obejmującego działki nr 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51, 57
2011 2743 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11, 116/12
2011 2744 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2745 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2746 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2747 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2748 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2749 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 2750 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki, zasad ustalenia oraz terminu płatności tej opłaty
2011 2751 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2752 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2753 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2011 2754 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.
2011 2755 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2756 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2757 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2758 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2011 2759 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2760 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2761 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2012 roku
2011 2762 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2763 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2764 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2012r.
2011 2765 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2012r.
2011 2766 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r.
2011 2767 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę Nr XXXVI/239/2002 z dnia 08 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2768 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2011 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2769 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2770 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2771 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2772 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy Chełmża.
2011 2773 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2774 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011 r. Nr XV/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2775 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2011 2776 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2777 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2778 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2779 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2780 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2781 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2782 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2783 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2011 2784 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2011 2785 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 2786 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2012 r.
2011 2787 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2012 r.
2011 2788 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy".
2011 2789 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2790 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2791 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2011 2792 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2793 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2011 2794 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2011 2795 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2796 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2797 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2798 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2011 2799 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 2800 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2801 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2802 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2803 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2011 2804 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2805 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2806 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2807 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru
2011 2808 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 2809 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2810 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.159.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 rok
2011 2811 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 2812 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.007.161.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2813 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2012 rok
2011 2814 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2815 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2011 2816 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2011 2817 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2818 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 2819 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.
2011 2820 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2821 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 2822 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2823 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2824 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2825 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2826 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2011 2827 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2011 2828 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2829 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2830 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2011 2831 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 214 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2832 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2833 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 2834 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2835 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2836 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od podatku.
2011 2837 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 2838 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2839 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2011 2840 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2012 roku.
2011 2841 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2842 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2843 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 2844 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 2845 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica.
2011 2846 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 2847 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 2848 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 2849 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2850 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i zwolnień w tym podatku
2011 2851 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku lesnego
2011 2852 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2011 2853 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74 /2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rogowo
2011 2854 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2855 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2011 2856 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Rogowie z dnia 21 listopada 2008 r. Nr XXV/145/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 2857 2011-12-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-65(14)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2011 2858 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Olimpinie
2011 2859 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2860 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2861 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2862 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2863 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2011 2864 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 2865 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2866 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2867 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2011 2868 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2869 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2870 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2871 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 2872 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 2873 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2874 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2875 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2876 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2011 2877 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/307/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2011 2878 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/311/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2879 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/312/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2011 2880 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/313/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2011 2881 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/314/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2011 2882 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/315/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2011 2883 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/316/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy.
2011 2884 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/317/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2011 2885 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy
2011 2886 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/319/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
2011 2887 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/326/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Przylesie - Wiatrak” w Bydgoszczy
2011 2888 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/327/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zawisza - Stadion" w Bydgoszczy.
2011 2889 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/331/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali
2011 2890 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2891 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2892 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2893 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2894 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2895 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych.
2011 2896 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2897 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2898 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2899 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2900 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2901 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2902 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 2903 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2904 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2905 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2906 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2907 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/114/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2908 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości , informacji w sprawie podatku rolnego , informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2011 2909 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2910 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2911 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2912 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2913 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach
2011 2914 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Sadki
2011 2915 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2916 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2917 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2918 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2919 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2920 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokosci stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2921 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych nieruchomości gruntowych
2011 2922 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
2011 2923 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład stref gospodarczych w Inowrocławiu
2011 2924 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2925 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2926 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 2927 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2928 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2011 2929 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2930 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2012 r.
2011 2931 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2932 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok
2011 2933 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2934 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2935 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
2011 2936 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2011 2937 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2011 2938 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2939 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Grudziądz
2011 2940 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2941 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2942 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 2943 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz
2011 2944 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2011 2945 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2011 2946 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2947 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012r.
2011 2948 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku.
2011 2949 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2950 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2951 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2011 2952 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2953 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2954 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2955 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2956 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2957 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 r.
2011 2958 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 2959 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2960 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Sępólno Krajeńskie
2011 2961 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2011 2962 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2011 2963 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2964 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 2965 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr 111/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2012 - 2016
2011 2966 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 2967 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2968 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2969 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2970 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2971 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2972 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2973 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 2974 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2975 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 2976 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 2977 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 2978 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/76/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
2011 2979 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/77/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
2011 2980 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/78/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2981 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
2011 2982 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2983 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2984 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników
2011 2985 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2986 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 2987 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2988 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2989 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze gminy Bytoń
2011 2990 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń
2011 2991 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2992 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytoń
2011 2993 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń
2011 2994 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/28/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2995 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2996 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2011 2997 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2998 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2999 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2012 r.
2011 3000 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2011 3001 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
2011 3002 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.65.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3003 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.66.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 3004 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.67.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego
2011 3005 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.68.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3006 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3007 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 3008 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3009 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/ 2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2012 r.
2011 3010 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 3011 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3012 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3013 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3014 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3015 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3016 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 3017 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2012 rok.
2011 3018 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3019 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 3020 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Rogóźno
2011 3021 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 44 /2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2011 3022 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 45 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 3023 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 46 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za 2012 rok
2011 3024 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 47 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3025 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2012 rok
2011 3026 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 3027 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012
2011 3028 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2012 r.
2011 3029 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3030 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 3031 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 3032 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
2011 3033 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3034 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3035 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku rolnego.
2011 3036 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku leśnego.
2011 3037 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 3038 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 3039 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
2011 3040 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brodnica
2011 3041 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2012 roku
2011 3042 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica
2011 3043 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.
2011 3044 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016
2011 3045 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 3046 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3047 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3048 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 3049 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3050 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3051 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2011 3052 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3053 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3054 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r.
2011 3055 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2011 3056 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2012 r.
2011 3057 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2011 3058 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3059 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 3060 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2011 3061 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz załączników do tych deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 3062 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 3063 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2012 r.
2011 3064 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 3065 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Nekla oraz Linówiec
2011 3066 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3067 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3068 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2011 3069 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3070 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XI/73/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3071 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2011 3072 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3073 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3074 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 3075 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie
2011 3076 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”
2011 3077 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3078 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2011 3079 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 3080 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3081 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2011 3082 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2011 3083 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3084 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3085 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2011 3086 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 3087 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3088 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3089 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3090 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3091 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3092 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3093 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3094 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3095 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze gminy Osielsko w obrębie leśnym Żołędowo
2011 3096 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Osielsko
2011 3097 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3098 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3099 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3100 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3101 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2011 3102 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3103 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3104 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3105 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3106 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3107 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3108 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3109 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3110 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3111 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 3112 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 3113 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 3114 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 3115 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2012r.
2011 3116 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2011 3117 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3118 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3119 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3120 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2012 roku.
2011 3121 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
2011 3122 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.
2011 3123 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2011 3124 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2011 3125 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3126 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3127 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3128 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2011 3129 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3130 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3131 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3132 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3133 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2011 3134 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3135 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 3136 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok
2011 3137 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok
2011 3138 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2012 rok
2011 3139 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3140 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3141 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3142 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2011 3143 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2011 3144 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2011 3145 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3146 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3147 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 3148 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3149 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3150 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 3151 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3152 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3153 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 3154 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2011 3155 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 3156 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3157 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
2011 3158 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3159 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 3160 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3161 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz określenia granic obwodów tych szkół
2011 3162 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2012
2011 3163 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 3164 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3165 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy i miasta Lubraniec, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 3166 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 3167 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX.46.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2011 3168 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X.55.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 2 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3169 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2011 3170 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3171 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 3172 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2011 3173 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Dobre
2011 3174 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2012
2011 3175 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku na rok 2012
2011 3176 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 3177 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 3178 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3179 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
2011 3180 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 3181 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Xii/58/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2011 3182 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 3183 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3184 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3185 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3186 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 3187 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 206, poz.2858 ).
2011 3188 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2012
2011 3189 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3190 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/119/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3191 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/120/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 3192 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2011 3193 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2011 3194 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3195 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3196 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2011 3197 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3198 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/103/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2011 3199 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012
2011 3200 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny, na rok podatkowy 2012
2011 3201 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012
2011 3202 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3203 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny
2011 3204 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2011 3205 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/1011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 3206 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3207 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3208 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3209 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3210 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 3211 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3212 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3213 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3214 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
2011 3215 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-30/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3216 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-31/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień w tym podatku.
2011 3217 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-32/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3218 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-33/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3219 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/347/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3220 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2011 3221 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
2011 3222 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 3223 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3224 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 3225 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII /92/ 2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3226 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3227 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2011 3228 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 3229 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3230 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3231 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 3232 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3233 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 3234 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 3235 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3236 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3237 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3238 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3239 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012
2011 3240 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 3241 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3242 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2011 3243 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3244 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2011 3245 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 3246 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3247 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3248 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego
2011 3249 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3250 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 3251 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2012 r.
2011 3252 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3253 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 3254 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 3255 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Koneck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 3256 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3257 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego
2011 3258 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek
2011 3259 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3260 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 3261 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 3262 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 3263 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3264 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3265 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr II/12/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 3266 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2011 3267 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta.
2011 3268 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Osięciny
2011 3269 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr: 225, 226, 227, 228, 229, 218/2, 219/2, 219/3, 210/2, 211, 212, 232/2, 539, 540 - obręb miasto Górzno 1
2011 3270 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno w obrębie geodezyjnym Zaborowo
2011 3271 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina
2011 3272 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 3273 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 3274 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin.
2011 3275 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 3276 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty miejscowej.
2011 3277 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sośno oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 3278 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Jeziora Wielkie.
2011 3279 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Gostycyn na lata 2011-2014
2011 3280 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Radziejów
2011 3281 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2011 3282 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
2011 3283 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części miejscowości Pawłówek, który został objęty uchwałą nr XIX/106/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 roku Nr 77, poz. 1268.
2011 3284 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 3285 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3286 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2011 3287 2011-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 6 grudnia 2011r. o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu
2011 3288 2011-12-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie powierzenia miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Grudziądza
2011 3289 2011-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/64/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie
2011 3290 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w obiektach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.
2011 3291 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej z zapleczem, przy Gimnazjum Publicznym w Topólce.
2011 3292 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych.
2011 3293 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2011 3294 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 208/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne - Polana” w Toruniu.
2011 3295 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
2011 3296 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/84/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 3297 2011-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Świecie n/Osą, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3298 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr Xv/248/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przystapienia do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jej sporządzenia
2011 3299 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/251/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2011 3300 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/257/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2011 3301 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/264/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2011 3302 2011-12-21 Informacja Informacja nr ... Starosty Radziejowskiego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2011 3303 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim
2011 3304 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.
2011 3305 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2011 3306 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłowo
2011 3307 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabartowo
2011 3308 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pęperzyn
2011 3309 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 3310 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Logistycznego
2011 3311 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.
2011 3312 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.172.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 3313 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.173.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 3314 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.174.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach
2011 3315 2011-12-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 8 grudnia 2011r. o możliwości zgłoszenia przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego kandydatur na członków do prac w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 3316 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2010 r.
2011 3317 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 3318 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 3319 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
2011 3320 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 3321 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu.
2011 3322 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Wieńca Zdroju dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania.
2011 3323 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2012
2011 3324 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2011 3325 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
2011 3326 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniów
2011 3327 2011-12-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2011 3328 2011-12-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Osięciny w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Łokietka w Płowcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2011 3329 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 3330 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2012 r.
2011 3331 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2011 3332 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 6 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Rogóźno, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3333 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą – Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński , dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3334 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 5 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gruta, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3335 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 3336 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem
2011 3337 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3338 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3339 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3340 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3341 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Stolno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3342 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 3343 2011-12-27 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 2011r. do Porozumienia w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2011 3344 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski na linii komunikacyjnej Nr 11 .
2011 3345 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 3346 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 3347 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3348 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 3349 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie
2011 3350 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 3351 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
2011 3352 2011-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 3353 2011-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 3354 2011-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 3355 2011-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Nieszawa przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2011 r. oraz w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 3356 2011-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie
2011 3357 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012
2011 3358 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne – część przemysłowa”.
2011 3359 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 3360 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3361 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 3362 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012
2011 3363 2011-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Komunalne w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Osięciny
2011 3364 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2011 3365 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom
2011 3366 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 3367 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 3368 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania
2011 3369 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. Szubin
2011 3370 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/95 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie oraz nadania statutu
2011 3371 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 marca 2007 r. - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
2011 3372 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
2011 3373 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 217/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej
2011 3374 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 222/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu
2011 3375 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2011 3376 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
2011 3377 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Tuchola”
2011 3378 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2011 3379 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 r.
2011 3380 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2012
2011 3381 2011-12-30 Informacja Informacja nr WCC/1168D/13971/W/OPO/2011/AJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2011r. o decyzji nr WCC/1168D/13971/W/OPO/2011/AJ Prezesa URE
2011 3382 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Rypina
2011 3383 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X /71/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2011 3384 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2011 3385 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/113/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Nowa Chełmża.
2011 3386 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3387 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Rakutowskie”
2011 3388 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
2011 3389 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”
2011 3390 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński”
2011 3391 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”
2011 3392 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Mariański”
2011 3393 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/0210 /2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna”
2011 3394 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”
2011 3395 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżynka”
2011 3396 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tarkowo”
2011 3397 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”
2011 3398 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jamy”
2011 3399 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim”
2011 3400 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”
2011 3401 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Płutowo”
2011 3402 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie”
2011 3403 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”
2011 3404 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”
2011 3405 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Borek”
2011 3406 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mieliwo”
2011 3407 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Minikowski”
2011 3408 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rejna"