Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1224 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/561/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic: Orłowskiej i Rzemieślniczej
2010 1225 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzozie.
2010 1233 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LXIII/978/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy.
2010 1234 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/258/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1241 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
2010 1232 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/10 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/98 Zarządu Gminy Koneck z dnia 19 sierpnia 1998 r. o dokonaniu podziału Gminy Koneck na okręgi wyborcze.
2010 1242 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość
2010 1235 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/129/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2005 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki.
2010 1245 2010-06-02 ANEKS Aneks nr 1/2010 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
2010 1230 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą
2010 1231 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla niepublicznych przedszkoli
2010 1243 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie
2010 1244 2010-06-02 ANEKS Aneks nr 1/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 marca 2010r. do porozumienia z dnia 29.01.2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie
2010 1226 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 250/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o podziale powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1227 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2010 1228 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2010 1229 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu i jego jednostkom podległym.
2010 1238 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1239 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2010 1240 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1246 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2010 1247 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2010 1248 2010-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/F/2010 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1236 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1237 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2010 1264 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 1249 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/112/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 1250 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/113/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek
2010 1258 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 305/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2010 1259 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 306/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1260 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 310/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Świerkowej w Sulnowie do kategorii dróg gminnych.
2010 1252 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/411 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmiany do Uchwały Nr X/70/2007Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin.
2010 1253 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/984/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa
2010 1254 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/986/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2010 1255 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/987/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2010 1256 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/989/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2010 1257 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/1004/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania i utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1267 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1268 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1269 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1251 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeziora Wielkie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1271 2010-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 13 maja 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia
2010 1270 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
2010 1265 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1266 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1261 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2010 1262 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1263 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na okręgi wyborcze .
2010 1273 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2010 1274 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1275 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1272 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy.
2010 1284 2010-06-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-21(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-27(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-28(2)/2010/6/VIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 1277 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.
2010 1278 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/538/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1279 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/539/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo
2010 1280 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościeradz
2010 1281 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/546/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wtelno
2010 1276 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołodziejewie
2010 1283 2010-06-09 Informacja Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 25 maja 2010r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
2010 1282 2010-06-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2010r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej” pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu
2010 1287 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
2010 1288 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
2010 1297 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2010 1298 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko
2010 1299 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr xlvi/314/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1286 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 1285 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/397/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2010 1311 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania
2010 1308 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2010 1309 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie obwodów głosowania
2010 1289 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
2010 1290 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1291 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1292 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1293 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1315 2010-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r.
2010 1296 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Bysław-Teolog do kategorii dróg gminnych
2010 1295 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2010 1300 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/33/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Osielsko na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1301 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/39/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1302 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/41/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2010 1314 2010-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/V/2010 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.
2010 1294 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1303 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-178/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1304 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-180/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Bądkowo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 1305 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-181/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad ustalania zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom placówek oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy
2010 1306 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1307 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2010 1313 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/790/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
2010 1312 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/789/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
2010 1310 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 1316 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/18/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi
2010 1317 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmno
2010 1325 2010-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-10(7)/2010/1333/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2010r. decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S>A> z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem.
2010 1323 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe okręgi wyborcze.
2010 1318 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1319 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1320 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1322 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1321 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1324 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Świecia z dnia 4 maja 2010r. w sprawie listy miejscowości, które są położone w gminie Pruszcz będą należały do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie oraz Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie, tj. szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie
2010 1326 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LIII/28/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum – Południe 1”, obejmującego obszar zawarty między ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego, basenem portowym i rzeką Wisłą
2010 1327 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu
2010 1328 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/623/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1336 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”
2010 1331 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Płutowo”
2010 1332 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rejna”
2010 1333 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tarkowo”
2010 1334 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Borek”
2010 1335 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna”
2010 1329 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/336 /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2010 1330 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gąsawa w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 1337 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LIII/27/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Śródmieście Północne”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2010 1338 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LIV/38/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1339 2010-06-15 Informacja Informacja nr Informacja Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 r.
2010 1344 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1346 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIII/31/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1350 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie
2010 1349 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
2010 1347 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/355/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy w sprawie opłaty targowej
2010 1341 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 1342 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1345 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2010 1351 2010-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1352 2010-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 5/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1348 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/10 Rady Gminy Osiek z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Osiek
2010 1343 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Książki
2010 1340 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX-168/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nieszawy
2010 1353 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/17/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Kalinkowa, os. Kopernika”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Brzeźną, Chełmińską, Bydgoską, Kalinkową, Śniadeckich, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2010 1354 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 1355 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Lipna
2010 1356 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 1357 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wynagradzania nauczycieli
2010 1358 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1362 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 maja 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1363 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1359 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1360 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LXVI/1016/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Bydgoszczy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1361 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/221/10 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Jabłonowo Pom. oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2010 1364 2010-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za 2009 r
2010 1365 2010-06-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie odwołania zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
2010 1391 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1388 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/420/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, stosowaniu z urzędu tych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1390 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruszcz w sprawie założenia Gimnazjum w Zbrachlinie.
2010 1404 2010-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1392 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1393 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr xxxi/157/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogóźno.
2010 1397 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 1396 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/290/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
2010 1394 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 1395 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
2010 1389 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/429/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łazieniec.
2010 1400 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 655/09
2010 1402 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 93/10
2010 1403 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 169/10
2010 1401 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 400/09
2010 1399 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 508/09
2010 1405 2010-06-24 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-30(4)/2010/6/VIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 1398 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników:podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2010 1406 2010-06-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-16(7)/2010/106/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2010r. DECYZJA NR OPO-4210-16(7)/2010/106/VIII/AS PREZESA URE zatwierdzająca teryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepłem
2010 1408 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1409 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1421 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 28 kwietnia 2010 roku we Włocławku pomiędzy:
2010 1416 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/122/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek.
2010 1407 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2010 1410 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2010 1419 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/178/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
2010 1412 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr L/804/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów
2010 1413 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr L/805/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło nad Notecią
2010 1414 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr L/806/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią
2010 1415 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr L/807/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią
2010 1411 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/1210/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 1418 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/230/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie gminy Ciechocin
2010 1417 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw
2010 1420 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 822/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 1425 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr xxxv/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawiew określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2010 1426 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec”.
2010 1427 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. w sprawiekryteriów i trybu przyznawania Nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gminy Waganiec.
2010 1428 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2010 1424 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1422 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. Zmieniająca uchwałę o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku.
2010 1423 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1430 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1435 2010-06-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-22(6)/2010/256/VIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybugję ciepła
2010 1436 2010-06-30 Informacja Informacja nr o postanowieniu PCC/1144B/13971/W/OPO/2010/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, określonego w w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesylania i dystrucybucji ciepła
2010 1433 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia przez gminę i miasto Lubraniec miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2010 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2010 1434 2010-06-30 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2010 1429 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/120/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1431 2010-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 1432 2010-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 1366 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1367 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1368 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych.
2010 1369 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2010 1370 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork i uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2010 1372 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 1373 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2010 1374 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegajacych na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów.
2010 1377 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kamień Krajeński na jednostki pomocnicze.
2010 1371 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1375 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/1217/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 1376 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/1220/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 1378 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1387 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jamy”
2010 1380 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”
2010 1381 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim”
2010 1382 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mieliwo”
2010 1383 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”
2010 1384 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński”
2010 1385 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżynka”
2010 1386 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”
2010 1379 2010-06-22 Porozumienie Porozumienie nr XLIV/ 425/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu