Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 726 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-199/2010 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 729 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2009 rok
2010 728 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0151-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2009 rok.
2010 727 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Żnina z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Żnin za 2009 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2010 723 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II
2010 724 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic Kamionka, Przedzamcze i Zamkowa wraz z Parkiem Chopina do historycznych murów miejskich
2010 725 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ul. Świerkowej
2010 743 2010-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Bobrowniki za 2009 rok.
2010 737 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/447/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 739 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy Unisław z dnia 1 marca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania.
2010 738 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy Unisław z dnia 1 marca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 744 2010-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 741 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Radziejów"
2010 745 2010-04-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-4(3)/2010/433/IX/AS Urząd Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-4(3)/2010/433/IX/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2010 736 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2010 735 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2010 746 2010-04-02 Referendum Referendum Gminna Komisja Do Spraw Referendum Gminnego z dnia 21 marca 2010r. w sprawie wystąpienia gminy Sicienko ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2010 734 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa
2010 732 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/243/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/1, 109/1, 117/2 do 117/12 we Władysławowie, gmina Łabiszyn
2010 733 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 56 położonej w miejscowości Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
2010 740 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/1079/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 742 2010-04-02 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2010 730 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 93/1659/09 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych
2010 731 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/164/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 750 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr V/14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Ciechocin na 2010 rok.
2010 748 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 285/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie.
2010 749 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/340/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzeką Drwęcą i terenem jednostki wojskowej
2010 747 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 732/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin.
2010 751 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Łubianka
2010 760 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2009r.
2010 753 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/183/09 RADY GMINY WIELGIE w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Wielgie
2010 754 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr 152/154/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2009
2010 759 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 756 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-207/2010 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2009 rok.
2010 755 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
2010 757 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2009 rok
2010 763 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta Chełmno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2009 rok
2010 762 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2009 rok
2010 761 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2009 r.
2010 758 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 752 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/01/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2010 rok.
2010 773 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 774 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nagród dla nauczycieli
2010 777 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lniano.
2010 776 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Lniano
2010 775 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2010 779 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.
2010 780 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/W/2010 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2009
2010 764 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Papowo Biskupie na stałe obwody głosowania
2010 765 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2010 rok
2010 766 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2010 782 2010-04-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie decyzji nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIZM/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIZM/ES zmieniającej decyzje z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr OWA-4210-19(23)/2008/6/VI/BH oraz z dnia 23 stycznia 2009 r., Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 781 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 767 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/585/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
2010 768 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/586/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2010 769 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/587/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocław
2010 770 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/592/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Inowrocław na rzecz ich najemców
2010 771 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/593/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 772 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/594/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 778 2010-04-08 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE zawarte w dniu 7 kwietnia 2010 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2010 783 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 787 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/464/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2010 788 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
2010 792 2010-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 784 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/179/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 786 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/10 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 789 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej pn. ”Kompleks Sportowy - ORLIK 2012” w Kijewie Królewskim
2010 791 2010-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r.
2010 785 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 733/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc.
2010 790 2010-04-13 Porozumienie Porozumienie nr OR.0722-2/2010 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 lutego 2010r. pomiędzy gminą Brodnica a gminą miasta Brodnicy w sprawie powierzenie gminie miasta Brodnicy części zadań gminy Brodnica z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
2010 793 2010-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno z dnia 4 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2009 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.
2010 797 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLII/446/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2010 806 2010-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa za 2009 rok.
2010 798 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Ciechocinka.
2010 799 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Ciechocinka"
2010 805 2010-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2009
2010 800 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania w 2010 roku
2010 801 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2010 roku
2010 802 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacienależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 807 2010-04-13 Informacja Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 marca 2010r. Informacja - Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo
2010 794 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 702/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2010 796 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/349/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża.
2010 795 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XVII/209/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Jacewo, Jaksice, Kłopot, Balczewo, Olszewice, Marulewy, Gnojno, Krusza Zamkowa, Komaszyce jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 88, poz. 728) dla obszaru położonego w miejscowości Komaszyce, oznaczonego symbolami 20.24 MN i 20.24a KDXY
2010 803 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łasin na stałe obwody głosowania.
2010 804 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2010 813 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Nakielskiego.
2010 819 2010-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/7/10 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie:sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 815 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 816 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2010 817 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2010 820 2010-04-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu.
2010 808 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/245/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 171/2 położonej w Łabiszynie Wsi
2010 809 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/246/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 40/1 we Władysławowie, gmina Łabiszyn
2010 821 2010-04-14 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Tuchola
2010 811 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach
2010 814 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/1142/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania
2010 810 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/10 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 818 2010-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/217/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie gminy Bukowiec
2010 812 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/3/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rogowie nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010 825 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 756/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016.
2010 827 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 828 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2010 829 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2010 830 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Inowrocław
2010 835 2010-04-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 11 marca 2010 r. pomiędzy:
2010 838 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/2010 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2009 rok
2010 840 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2009 rok.
2010 826 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2010 842 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 285/10 Burmistrza Pakości z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2009r.
2010 831 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/145/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Bartniczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2010 832 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2010 834 2010-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 29 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo przeprowadzonych w dniu 28 marca 2010 r.
2010 839 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2009 rok.
2010 841 2010-04-16 Informacja Informacja nr WCC/179-ZTO-H/740/W/OPO/2010/AJ o zmianie koncesji Urząd Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła
2010 833 2010-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2010r. o zmianach w składzie rady powiatu
2010 837 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Książki z dnia 8 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 836 2010-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 10 lutego 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r.
2010 823 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 824 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 822 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2010 859 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Rypińskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2010 860 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2010 844 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2010 843 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Zalesie.
2010 861 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2009r.
2010 862 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 276/10 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2009 rok
2010 845 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 847 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grudziądz.
2010 848 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 849 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.
2010 850 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 854 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w części dotyczącej zakresu działania.
2010 855 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania.
2010 856 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2010 851 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/279/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 846 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 857 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Koronowo.
2010 853 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 858 2010-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernikowo przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2010 r.
2010 852 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/1149/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2010.
2010 881 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Śliwice z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2009 r.
2010 883 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2010 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2009 rok.
2010 882 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 15 marca 2010r. sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2009 r.
2010 887 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2009 rok.
2010 866 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/477/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 865 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/10 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Radomin na stałe obwody głosowania
2010 868 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uznania grupy drzew za pomniki przyrody.
2010 869 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
2010 867 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2010 870 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Stronno.
2010 886 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 863 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLI/178/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki
2010 885 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechocin za 2009 r.
2010 884 2010-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Brzozie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2009 r.
2010 864 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 marca 2010r. w sprawie podziału gminy Brzozie na stałe obwody głosowania.
2010 871 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 872 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 873 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 874 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 875 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 876 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 877 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 10 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 878 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Chełmno przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz oraz powierzenia zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Chełmno
2010 879 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia i powierzenia zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz i miasta Solec Kujawski polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne przedszkola oraz publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są miasto Bydgoszcz i miasto Solec Kujawski
2010 880 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia zadania przedszkolnego gminy Nakło nad Notecią polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 896 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 898 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 9 marca 2010r. w sprawie w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2009 rok
2010 899 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2009 rok.
2010 901 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr OR/S/0151-16/10 Burmistrza Koronowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok
2010 900 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2009 r.
2010 902 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2009 rok
2010 893 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.
2010 895 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wąbrzeskiego prowadzonych, przez inne organy prowadzące
2010 894 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego
2010 905 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy CHEŁMŻA za 2009 r.
2010 903 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-28/10 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2009 rok.
2010 889 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/322/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim.
2010 888 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/321/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.
2010 891 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Rogowo.
2010 892 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo
2010 906 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-12(2)/2010/310/IXzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Plocku dla odbiorców z terenu Torunia.
2010 897 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 3 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2009 r.
2010 904 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2010 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2009 r.
2010 890 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 18/10 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2009
2010 915 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 770/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu.
2010 916 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 772/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
2010 917 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/783/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią
2010 911 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/318/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 912 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 913 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/320/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 64/2 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 925 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Rady Gminy Radomin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2009 rok
2010 926 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2009 r
2010 928 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-5/2010 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r
2010 923 2010-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Brodnicy
2010 914 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu
2010 921 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
2010 924 2010-04-27 Porozumienie Porozumienie nr WGK.I.0717/2/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 8 kwietnia 2010r. pomiędzy gminą Miasto Bydgoszcz a gminą Osielsko w sprawie wykonania Uchwały Nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i Uchwały Nr LXII/977/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 907 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/105/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 918 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/1155/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2010/2011
2010 919 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/1159/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 920 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/1160/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 922 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/10 Rady Gminy Rypin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 908 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
2010 909 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu.
2010 910 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 927 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 337/2010 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2009 r.
2010 931 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2009 rok
2010 930 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/21/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2010r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych
2010 932 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2009 r.
2010 929 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 286/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu
2010 933 2010-04-28 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy i miasta Lubraniec
2010 943 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/474/ 2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 947 2010-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2009 r
2010 951 2010-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 941 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 11 marca 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 942 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Kęsowo
2010 937 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 290/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2010 938 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 291/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym
2010 939 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 293/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowej
2010 940 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 294/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 949 2010-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 06/10 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2009 r.
2010 952 2010-04-30 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 26 marca 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2010 944 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży
2010 945 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie podziału gminy Górzno na stałe obwody głosowania
2010 946 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze.
2010 950 2010-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 953 2010-04-30 Informacja Informacja nr . Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Miasta Chełmży
2010 934 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2010 935 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
2010 936 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/146/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 948 2010-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Nowego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2009.