Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 445 2010-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 25 stycznia 2010r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2009 rok
2010 447 2010-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009, sporządzone na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) złożone Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 stycznia 2010 roku.
2010 441 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 446 2010-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie STAROSTY TUCHOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2010r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA ROK 2009
2010 442 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 443 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bobrowo.
2010 444 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 437 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010 r.
2010 438 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osięciny
2010 439 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2009 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2010 440 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/09 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osięciny
2010 448 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 449 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 450 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/09 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej oraz Ustronie do granic miasta z gminą Brodnica.
2010 454 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 741/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2010 452 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 729/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2010 453 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 737/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu.
2010 455 2010-03-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lutego 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-76(8)/2009/2010/715/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła
2010 456 2010-03-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 lutego 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-75(8)/2009/2010/209/VIII/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 451 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piaski – Dolny Taras” w Bydgoszczy
2010 457 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu na 2010 rok.
2010 459 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2010 rok.
2010 477 2010-03-04 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 października 2009r. sygn. akt I SA/Bd 592/09
2010 463 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2010 rok
2010 468 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce
2010 469 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 478 2010-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2009 rok
2010 470 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr L/6/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2010 473 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/4/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Mroczy
2010 480 2010-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 460 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010
2010 475 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gąsawa.
2010 474 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 462 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sparwie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 461 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 464 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 479 2010-03-04 Informacja Informacja nr . Starosty Świecki z dnia 5 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2010 472 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/181/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 471 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/276/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2010 r.
2010 465 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 458 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2009 Rady Powiatu Rypiński z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu rypinskiego na rok 2010
2010 476 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świekatowo
2010 467 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 482 2010-03-04 ANEKS Aneks nr aneks do porozumienia z dnia 3 września 2009 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku sporządzony w dniu 7 stycznia 2010 r.
2010 483 2010-03-04 ANEKS Aneks nr aneks do porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r. Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 481 2010-03-04 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 466 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 r.
2010 489 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 490 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 486 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo.
2010 487 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 488 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2010 496 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/199/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 495 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogóźno.
2010 493 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 494 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/53/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo.
2010 484 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 485 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 491 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2010 492 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 498 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz na rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2010 501 2010-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 731/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2009 r.
2010 497 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.
2010 499 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Lubiewo
2010 500 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubiewo
2010 503 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : budżetu na 2010 rok.
2010 505 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 504 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr L/238/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 512 2010-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr L/239/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 502 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 513 2010-03-08 Informacja Informacja nr LX/897/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2009.
2010 506 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/900/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.
2010 507 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/902/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz.
2010 508 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/911/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 509 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/916/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.
2010 510 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/917/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
2010 511 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/918/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
2010 514 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/09 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok
2010 515 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 518 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 730/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010.
2010 519 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIX)252)2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2010 517 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/1015/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2010 516 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie
2010 520 2010-03-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 lutego 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 18 lutego 2010 r. nr WCC/706-ZTO-B/537/W/OPO/2010/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2010 523 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
2010 522 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu
2010 527 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży .
2010 526 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 528 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2010.
2010 534 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2010 535 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2010 536 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2010 532 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/29/10 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2010 r.
2010 533 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLII/1071/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 537 2010-03-10 Informacja Informacja nr Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego Starosty Sępoleński Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2009
2010 521 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz
2010 524 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
2010 525 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2010 529 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/242/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 745-747, 871, 879, 880, 872-878, 881-885 położonych w Łabiszynie
2010 530 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 388, 389 w Załachowie, gmina Łabiszyn
2010 531 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/248/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 181/2-181/7 oraz działki nr 181/8 położonych w miejscowości Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
2010 544 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 725/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice w Toruniu.
2010 548 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 381 / 2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 547 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2010 538 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 539 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 540 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 541 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 545 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 546 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/426/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 542 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2010
2010 543 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2010 r.
2010 550 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/172/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
2010 551 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/326/2009 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2010.
2010 552 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/329/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski.
2010 568 2010-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXI/328/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
2010 553 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/330/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Grabiu.
2010 554 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/331/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu, kryteriów i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski za ich osiągnięcia
2010 555 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/332/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski, a także rodzajów, warunków oraz sposobu ich przyznawania.
2010 556 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 603/09
2010 557 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 753/09
2010 558 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 572/09
2010 559 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 573/09
2010 560 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 591/09
2010 561 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 595/09
2010 562 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 642/09
2010 563 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 643/09
2010 564 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 653/09
2010 565 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 685/09
2010 566 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 687/09
2010 567 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 711/09
2010 549 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej.
2010 569 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr L/757/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy.
2010 570 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LIV/834/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Ustronie” w Bydgoszczy.
2010 571 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/394/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2010 rok.
2010 572 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 573 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 574 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu porządkowego boiska gminnego w Raciążku
2010 575 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy Topólka z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2010 576 2010-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 1 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r.
2010 577 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/61/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sadki dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Sadki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 579 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie
2010 578 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 219 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Rogowie
2010 580 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 221 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę rekreacji indywidualnej, urządzenia turystyczne i usługi sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie
2010 582 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
2010 588 2010-03-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 16 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2009.
2010 584 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
2010 581 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 583 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 585 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 586 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr LXI/936/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
2010 587 2010-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/252/09 rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2010 594 2010-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2010 596 2010-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Radziejowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2010 595 2010-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Radziejowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2010 591 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2010 593 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lutego 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2010 592 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2010 597 2010-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2010
2010 598 2010-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2010
2010 599 2010-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależnych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Pakość
2010 590 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrcz na 2010 r.
2010 589 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 600 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie
2010 601 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX-160/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2010
2010 612 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/572/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 609 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 610 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2010 611 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom
2010 605 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 604 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
2010 615 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 STAROSTY TUCHOLSKIEGO z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi
2010 603 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/396/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
2010 613 2010-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie
2010 606 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
2010 608 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego
2010 607 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010
2010 614 2010-03-19 Informacja Informacja BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy miejskiej Wąbrzeźno.
2010 602 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r.
2010 616 2010-03-19 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 8 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze GMINY KORONOWO.
2010 621 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie dopisania ulicy w podziale gminy Śliwice na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 620 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice, wykraczające poza podstawę programową.
2010 624 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2010 622 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 2010 r.
2010 631 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Żnińskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Żnińskiego
2010 630 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Żnińskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego
2010 619 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2010 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2010 623 2010-03-22 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmno z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2010 627 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Starosty Włocławski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2010 628 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Starosty Włocławski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2010 629 2010-03-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 marca 2010r. o decyzjach Prezesa URE nr WCC/372-ZTO-A/603/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/388-ZTO-A/603/W/OPO/2010/AJ w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, udzielonych gminie miasta Lipno prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie
2010 626 2010-03-22 Informacja Informacja Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2010 625 2010-03-22 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Brodnica z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy miasta Brodnica
2010 617 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)
2010 618 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej)
2010 642 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 641 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach.
2010 652 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu bydgoskiego w 2010 roku
2010 643 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn.
2010 644 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawwania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2010 650 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/314/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie.
2010 651 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 265 / 10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński
2010 653 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2010 654 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2010 632 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Waganiec na rok 2010.
2010 657 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2009 rok
2010 645 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 244/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2010 646 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 647 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Koronowo.
2010 648 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/513/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo
2010 633 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr II/2/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 232/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.
2010 634 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/39/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
2010 635 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 721/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Torunia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 636 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/364/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 637 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/384/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego.
2010 638 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wlkp.
2010 639 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/300/2010 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
2010 640 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr V/13/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/371/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
2010 660 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2010 661 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Aleksandrowskiego
2010 649 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 659 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 320/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok.
2010 664 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/13/2010 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2009 r.
2010 665 2010-03-24 zestawienie Zestawienie Rady Gminy Gostycyn zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy Gostycyn
2010 662 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2010 r.
2010 663 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2010 r.
2010 666 2010-03-24 zestawienie Zestawienie Burmistrza Nowego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Nowe
2010 655 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 r.
2010 656 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010 r.
2010 658 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 2 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2010 674 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/386/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 672 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork.
2010 673 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Więcbork
2010 676 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 677 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 669 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010r. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 670 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 679 2010-03-25 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania
2010 678 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/278/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty.
2010 675 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
2010 680 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2010r.
2010 667 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2010
2010 668 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2010 681 2010-03-25 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 671 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 284/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie
2010 684 2010-03-25 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2010 683 2010-03-25 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2010 682 2010-03-25 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Brześć Kujawski
2010 692 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2010 693 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/386/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2010 dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2010 695 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
2010 690 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/48/10 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2010
2010 685 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, dz. nr 62/5)
2010 686 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Zielonej)
2010 687 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 203)
2010 688 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Szkolnej)
2010 689 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2010 r.
2010 691 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Chełmna.
2010 694 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2010 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre za 2009 r.
2010 700 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki
2010 703 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo
2010 712 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2010 713 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2010 709 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Inowrocławskiego z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2010 710 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Starosty Inowrocławskiego z dnia 12 marca 2010r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
2010 704 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/10 Rady Powiatu Świecki z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 718 2010-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2010r. Ogłoszenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2010
2010 708 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2010 707 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2010 716 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży
2010 715 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Tioruńskiego
2010 717 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2010 719 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 720 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Żniński z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego
2010 722 2010-03-31 zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Inowrocław zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2010 711 2010-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Barcina z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Barcin.
2010 696 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej).
2010 697 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Leśnej).
2010 698 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, wzdłuż torów kolejowych)
2010 701 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie.
2010 714 2010-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 r.
2010 702 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LI/344/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012.
2010 705 2010-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2010r. o sprostowaniu błędów.
2010 706 2010-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2010r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2010 721 2010-03-31 zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska.
2010 699 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski.