Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 228 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2010 229 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 230 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 226 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrębie Osie, w gminie Osie
2010 227 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 231 2010-02-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-73(7)/2009/2010/81/VI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Brun-Pol Pomorze Kujawy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 232 2010-02-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/824-ZTO-A/81/W/OPO/2010/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Brun-Pol Pomorze Kujawy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2010 233 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2010
2010 234 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 235 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2010 r.
2010 236 2010-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009r. zmieniające rozporządzenie nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2010 237 2010-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009r. zmieniające rozporządzenia nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Nr 1, 2 i 3 w rejonie wodnym Dolnej Wisły
2010 238 2010-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wód pitnych „CZYŻKÓWKO” dla Bydgoszczy
2010 241 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/298/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/147/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 240 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok.
2010 242 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2010 rok
2010 243 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wlkp.
2010 244 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 245 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 246 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski
2010 247 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Szubin na 2010 r.
2010 239 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2010 248 2010-02-03 Informacja Informacja nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.
2010 249 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/231/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2010 rok
2010 254 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2010 rok
2010 260 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 259 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2010.
2010 258 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/274/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na terenie gminy Sicienko dotyczącego wystąpienia gminy Sicienko ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 257 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
2010 255 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/87/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
2010 266 2010-02-05 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 265 2010-02-05 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zawarte w dniu 30 grudnia 2009 r.
2010 256 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
2010 251 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2010
2010 252 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 253 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cekcyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2010 250 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/222/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 261 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/230//2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 262 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 263 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 264 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na 2010 r.
2010 271 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 274 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/ 2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2010 279 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Jeżewo na rok 2010
2010 289 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2010.
2010 290 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 277 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLI/1008/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2010 270 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/267/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie.
2010 288 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
2010 293 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2009 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 r.
2010 294 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/239/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 280 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 281 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 282 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2010.
2010 283 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2010 284 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2010 285 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2010 287 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2010 r.
2010 272 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2009r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 273 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2010 r.
2010 291 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r.
2010 292 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.
2010 276 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/2/09 Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na 2010 r.
2010 296 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 269 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 12/Dp/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Dobrcz na 2010 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.
2010 286 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLI/176/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 278 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2010.
2010 295 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sępoleńskiego na rok 2010.
2010 268 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.
2010 267 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Brzozie i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 275 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/34/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia-Nakło-Szubin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2010 r.
2010 298 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat zaświadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania .
2010 308 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2010 304 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na rok 2010
2010 303 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2010.
2010 302 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 306 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 307 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Gminy Tłuchowo.
2010 305 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 310 2010-02-09 Informacja Informacja nr 5/2010 STAROSTY TUCHOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2010
2010 299 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęsowo
2010 300 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.
2010 301 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2010
2010 297 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Osie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działki nr 44 i części działki nr 45 oraz działki nr 136/3 – w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie
2010 311 2010-02-09 Informacja Informacja nr XXVIII/198/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 309 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 lutego 2010r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2010 312 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej
2010 313 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 314 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2010 rok.
2010 315 2010-02-10 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wykonania uchwały nr LIV/818/09 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przyjęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uchwały nr XXVII/221/09 z dnia 18 września 2009 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 322 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.
2010 317 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 318 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brodnica
2010 319 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2010 320 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 324 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim
2010 321 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 325 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 listopada 2009r. w sparawie: opłaty stałej za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2010 316 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.
2010 323 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 275/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2010.
2010 326 2010-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2010 327 2010-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lutego 2010r. o sprostowaniu błędów.
2010 333 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego na 2010 rok
2010 340 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2010 rok
2010 341 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Radziejów
2010 342 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 - 2012
2010 338 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 337 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2010.
2010 334 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 335 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki.
2010 336 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki.
2010 331 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 330 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/438/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XX/223/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Kcynia łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum
2010 339 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 332 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/ 442 /2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kcyni.
2010 329 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL / 434 / 2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2010.
2010 328 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.
2010 343 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Choceń z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2010 347 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OOP.5120-1/10 Starosty Włocławski z dnia 13 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2009 rok.
2010 344 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie, w gminie Osie.
2010 346 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013
2010 345 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 360 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 721/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 349 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/378/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2010
2010 358 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/116/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 359 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/123/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy-miasto Grudziądz
2010 350 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/379/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2010 355 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/453/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2010 r.
2010 356 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/456/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 357 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/457/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2010 352 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/630/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na rok 2010
2010 353 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/633/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2010 354 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/636/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2010 351 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na rok 2010
2010 348 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2010 362 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2010
2010 363 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem
2010 361 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2010
2010 364 2010-02-16 ANEKS Aneks nr 17 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2010r. aneks nr 17 z dnia 29 stycznia 2010 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2010 377 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Łysomice.
2010 376 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 381 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 382 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zniesienia formy ochrony z drzewa jesion - wyniosły uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Nowa Wieś
2010 380 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2010 rok.
2010 378 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII-160/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2010
2010 385 2010-02-18 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 11 stycznia 2010r. pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Sicienko w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przyjęcia zadań własnych gminy Sicienko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 383 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/892/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 384 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/460/2010 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 379 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr VII/55/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Unisław na rok 2010
2010 391 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych szkół, ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 398 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/171/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 388 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łazieniec
2010 387 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/383/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 394 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony w przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.
2010 393 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 395 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
2010 396 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX-163/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-125/09 z dnia 06 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Nieszawa
2010 390 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bytoń uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie samorządowe gminy Bytoń
2010 389 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Białe Błota na 2010 r. oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu
2010 386 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2010 392 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/261/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 397 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 400 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.
2010 404 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok
2010 403 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "ORLIK 2012" w Skępem przy ul.Al. 1-go Maja 89
2010 399 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/09 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowal.
2010 405 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.
2010 401 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010
2010 402 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok.
2010 413 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 414 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Lniano
2010 412 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2010.
2010 406 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych .
2010 411 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 410 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie
2010 408 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010
2010 409 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo
2010 415 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe
2010 416 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2010 r.
2010 407 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/305/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Aleksandrowo.
2010 420 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010
2010 418 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 421 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/502/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Koronowo
2010 422 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/504/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych
2010 419 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/ 386/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne.
2010 423 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Starosty Chełmińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2010 424 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Starosty Chełmińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2010 417 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa.
2010 426 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lisewo.
2010 425 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.
2010 429 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XLV/337/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Szubin.
2010 430 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2010 427 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2010 rok.
2010 428 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Obrowo na 2010 r.
2010 431 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo.
2010 432 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/49/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo.
2010 433 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2010
2010 435 2010-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Sępoleński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2010 r.
2010 436 2010-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Sępoleński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010 r.
2010 434 2010-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. o sprostowaniu błędów.
2010 365 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
2010 366 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
2010 367 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.
2010 368 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rogowie
2010 369 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 370 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Koneck z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Koneck.
2010 371 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010.
2010 372 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.
2010 373 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2010.
2010 374 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/290/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XL/274/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na terenie gminy Sicienko dotyczącego wystąpienia Gminy Sicienko ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 375 2010-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2009r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2010 r.