Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2445 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2446 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku.
2010 2447 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie :opłaty od posiadania psów na rok 2011.
2010 2448 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 2449 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2450 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2010 2451 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/545/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2011 rok.
2010 2452 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/ 546/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2453 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/547/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2454 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
2010 2455 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr LIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2011 rok, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2456 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/412/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Witunia
2010 2457 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/418/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 2458 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2010 2459 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/420/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2010 2460 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/421/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatków
2010 2461 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/422/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2010 2462 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/423/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2010 2463 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/424/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2464 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/42/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2465 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/45/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2010 2466 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/195/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 2467 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/193/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Papowo Biskupie
2010 2468 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2469 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2470 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/402/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2011
2010 2471 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/436/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2472 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/437/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok
2010 2473 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/438/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2474 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/442/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin
2010 2475 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 2476 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2477 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/ 251/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XL / 239 / 2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych.
2010 2478 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 2479 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/417/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 2480 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/426/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2481 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/427/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 2482 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/431/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2010 2483 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/434/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.
2010 2484 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2485 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 2486 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
2010 2487 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2010 2488 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2010 2489 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2011 rok.
2010 2490 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 2491 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2492 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2493 2010-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/472-ZTO-A/710/W/OPO/2010/AJ
2010 2494 2010-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2010r. o decyzjach nr WCC/295-ZTO-C/273/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/309-ZTO-A/273/W/OPO/2010/AJ
2010 2495 2010-12-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-66(6)/2010/530/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2010r. decyzja nr OPO-4210-66(6)/2010/530/VI/AS Prezesa Urzędu regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim,
2010 2496 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/1079/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Wiśniowa” w Bydgoszczy.
2010 2497 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 2498 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2010 2499 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011
2010 2500 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2010 2501 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2502 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/253/10 Rady Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2503 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/254/10 Rady Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2504 2010-12-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Świecie reprezentowaną przez Pana Tadeusz Pogodę- Burmistrza Świecia a Gminą Tuchola reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kowalskiego – Burmistrza Tucholi.
2010 2505 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń
2010 2506 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2010 2507 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach
2010 2508 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2509 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2510 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2010 2511 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/436/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 2512 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2513 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2514 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011
2010 2515 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2011 r.
2010 2516 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2517 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i sczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 2518 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 2519 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2520 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2011 r
2010 2521 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/299/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 2522 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/302/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2010 2523 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/303/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2524 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/305/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 2525 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 r. na obszarze gminy.
2010 2526 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2527 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2528 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 2529 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo
2010 2530 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 928/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności i nadania jej statutu
2010 2531 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 937/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2532 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu
2010 2533 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
2010 2534 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy-Lisia” w Bydgoszczy
2010 2535 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę miasta Toruń
2010 2536 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobre i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2537 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 2538 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
2010 2539 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2540 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2541 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2542 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 2543 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2544 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2545 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 2546 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej.
2010 2547 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2548 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2549 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/428/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 2550 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/43/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2551 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2552 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2553 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2554 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2555 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie
2010 2556 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2557 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2558 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2559 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2010 2560 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2561 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2562 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2563 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź odstąpienia od ustalenia tych odpłatności
2010 2564 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2565 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2010 2566 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2010 2567 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2568 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru.
2010 2569 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2010 2570 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/465/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Tuchola oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki.
2010 2571 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/466/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie Gminy Tuchola.
2010 2572 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/471/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchola.
2010 2573 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/472/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2574 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2010 2575 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 - 2015"
2010 2576 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr L/295/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2010 2577 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy ( lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2578 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2579 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2580 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2581 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2582 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/1165/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2010 2583 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/1167/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2584 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2585 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2010 2586 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2587 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 2588 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2589 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Rogowo
2010 2590 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2591 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawien szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Osielsko
2010 2592 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr IX/88/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2593 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/89/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2594 2010-12-07 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Skępe.
2010 2595 2010-12-07 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie adresu strony internetowej.
2010 2596 2010-12-07 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Tłuchowo
2010 2597 2010-12-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2010r. o decyzji nr OCC/88-ZTO-A/273/W/OPO/2010/AJ
2010 2598 2010-12-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-48(13)/2010/273/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-48(13)/2010/273/X/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2599 2010-12-08 uchwala Uchwala nr XL/264/10 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/124/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. oraz zmiany uchwały nr VI/30/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek
2010 2600 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podtku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011r.
2010 2601 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2602 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzania zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011r.
2010 2603 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2604 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2605 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXiV/172/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2606 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie : opłaty od posadania psów na 2011
2010 2607 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2608 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 roku
2010 2609 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/448/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2010 2610 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/449/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2611 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/330/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2612 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2613 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 2614 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/335/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Wąbrzeźno
2010 2615 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Dęby - Dobre do kategorii dróg gminnych
2010 2616 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 2617 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
2010 2618 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamieniu Krajeńskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2619 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2620 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/10 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2621 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku.
2010 2622 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2010 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2623 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII /274/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2624 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2011.
2010 2625 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/189 /10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: podatku leśnego na rok 2011.
2010 2626 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/402/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2011 r.
2010 2627 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2628 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2629 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Xl/205/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2630 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/206/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2010 2631 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2632 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XLVII/273/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 2633 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XLVII/274/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 2634 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2635 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2011
2010 2636 2010-12-09 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zabezpieczenia niezbędnych warunków organizacyjno-technicznych do zorganizowania i docelowego uruchomienia centrum powiadamiania ratunkowego w Bydgoszczy Wojewoda powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek „C” w zakresie wymaganym dla centrum powiadamiania ratunkowego
2010 2637 2010-12-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2010 2638 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2639 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/52/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2640 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2641 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2642 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 2643 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011
2010 2644 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2010 2645 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-194/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2646 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-195/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. i zwolnień w tym podatku
2010 2647 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-196/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2648 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-197/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2649 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-198/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bądkowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2650 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-202/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 2651 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/857/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią
2010 2652 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/858/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią
2010 2653 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
2010 2654 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2655 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2010 2656 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
2010 2657 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/315/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2658 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/196/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2010 2659 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/197/2010 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2660 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/198/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2010 2661 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/199/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2010 2662 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2011 r
2010 2663 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r
2010 2664 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2665 2010-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2010 2666 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 34/10 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2667 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 35/10 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracij i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2010 2668 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 36/10 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2010 2669 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/ 493/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2670 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/494/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2671 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/495/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2011r.
2010 2672 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/496/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2010 2673 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/ 497/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2010 2674 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/498/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2010 2675 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/499/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2010 2676 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie.
2010 2677 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/328/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2011 r.
2010 2678 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 351/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2011
2010 2679 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 352/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 2680 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 353/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2010 2681 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 354/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2010 2682 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 355/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie"
2010 2683 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 356/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2684 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 359/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu
2010 2685 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2686 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2687 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 2688 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2010 2689 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2690 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/42/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2011
2010 2691 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2692 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/44/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2010 2693 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bytoń lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 2694 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2010 2695 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2010 2696 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2010 2697 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń
2010 2698 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/190 /10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2010 2699 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2010 2700 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015.
2010 2701 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 rok
2010 2702 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 2703 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2704 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2705 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2011.
2010 2706 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 2707 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/379/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2708 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2709 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/381/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2011 r.
2010 2710 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/299/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2010 2711 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2010 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2712 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/302/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2713 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/305/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2010 2714 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2715 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo
2010 2716 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego
2010 2717 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2718 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/248/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2010 2719 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2720 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/250/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2010 2721 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/251/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
2010 2722 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 2723 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.
2010 2724 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2725 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2726 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LXIII/400/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2010 2727 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2728 2010-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2010r. o nieważności uchwały nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r.
2010 2729 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2730 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2731 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 2732 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2011 r.
2010 2733 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku rolnego na 2011 r
2010 2734 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku leśnego na 2011 r.
2010 2735 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2736 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
2010 2737 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2010 2738 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Radomicach
2010 2739 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39 /10 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 2740 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2010 2741 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2010 2742 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2010 2743 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2010 2744 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów
2010 2745 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2746 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2747 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2010 2748 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów.
2010 2749 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2750 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2751 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2010 2752 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 2753 2010-12-13 Porozumienie Porozumienie nr TD.II.0116-153/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie dokonania rozbudowy i przebudowy części drogowego układu komunikacyjnego w Więcborku w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka Nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa Nr 1133 C relacji Więcbork-Wielowicz), Krótkiej (droga gminna Nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa Nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork)
2010 2754 2010-12-13 Porozumienie Porozumienie nr TD.II.0116 -163/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2010r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową Nr 018 Kutno-Piła na odcinku o długości 405, 20 mb. (wiadukt kolejowy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem ulicy Dworcowej, ul. 22 Lipca i ul. Żwirki i Wigury w drogę wojewódzka, w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego - Podprojekt II:
2010 2755 2010-12-13 Porozumienie Porozumienie nr TD.II.0116-169/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie prowadzenia zadania zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 237 relacji Czersk-Mąkowarsko w km od 25+680 do 28+941, drogą Nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno w km od 0+000 do 0+700 i drogą Nr 240 relacji Chojnice-Tuchola-Świecie w km od 25+137 do 27+562
2010 2756 2010-12-13 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46 ) zawarto porozumienie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2010 2757 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław
2010 2758 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo
2010 2759 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 313/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudziądz
2010 2760 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2761 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2762 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2763 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2764 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2765 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/370/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2766 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/371/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r
2010 2767 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/372/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2768 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/373/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r
2010 2769 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/374/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 r
2010 2770 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2010 2771 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2010 2772 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na 2011 r
2010 2773 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2774 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie finansowania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2775 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2010 2776 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku
2010 2777 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2778 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2779 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2010 2780 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2010 2781 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2010 2782 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/10 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2783 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/10 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2784 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/10 Rady Gminy Chrostkowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2785 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2786 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. W sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających gminie
2010 2787 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 2788 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2789 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2790 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2791 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 2792 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2793 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2794 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2795 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2796 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 2797 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2798 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 2799 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2010 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2011
2010 2800 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2011
2010 2801 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2010 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny na 2011 r
2010 2802 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny, na rok podatkowy 2011
2010 2803 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/554/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica
2010 2804 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/555/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 2805 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Kruszwica.
2010 2806 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2807 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2808 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolneg na 2011 r
2010 2809 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2810 2010-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 735/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie łagodzenia skutków zimy i ułatwienia mieszkańcom Bydgoszczy korzystania z dróg, parkingów i środków lokalnej komunikacji zbiorowej
2010 2811 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2011
2010 2812 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2813 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 2814 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2815 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2010 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach"
2010 2816 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2010 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2817 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2010 2818 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki.
2010 2819 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 2820 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2010 2821 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2822 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 r.
2010 2823 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2824 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2011.
2010 2825 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2011 r.
2010 2826 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr I/14/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.
2010 2827 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Sośno z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie.
2010 2828 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2829 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 15 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2830 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2831 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr II/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2832 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2833 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2834 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2835 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2011
2010 2836 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2837 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2838 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2839 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2010 2851 2010-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2010 2852 2010-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 308/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 2853 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/257/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2854 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/258/10 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2855 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/259/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku leśnym
2010 2856 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2857 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 2858 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2010 2859 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/201/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2860 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/202/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2861 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/232/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystośc i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2010 2862 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2010 2863 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2864 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2865 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2866 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2867 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r.
2010 2868 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2869 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2870 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-8/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 2871 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-9/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 2872 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-10/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2011 r.
2010 2873 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-11/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku leśnego oraz zwolnień od tego podatku na rok 2011.
2010 2874 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-12/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2010 2875 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2876 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2877 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2878 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2879 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2880 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego i opłaty od posiadania psów
2010 2881 2010-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 2882 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-73(4)/2010/310/IXzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zakresie dotyczącym odbiorców ciepła z terenu Torunia.
2010 2883 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-79(6)/2010/1249/IX-1253/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r.
2010 2884 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-84(6)/2010/250/VI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy dotyczącej cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem
2010 2885 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-75(5)/2010/209/VIII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz zmiany tej taryfy
2010 2886 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-76(5)/2010/415/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Wodbar" sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz zmiany taryfy
2010 2899 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń.
2010 2900 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa
2010 2901 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliszcz
2010 2902 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyn
2010 2903 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/372/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukowiec
2010 2904 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochle
2010 2905 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Murucin
2010 2906 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowaczkowo
2010 2907 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osówiec
2010 2908 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłówek
2010 2909 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno
2010 2910 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko
2010 2911 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelewo
2010 2912 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutki
2010 2913 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętowo
2010 2914 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętówko
2010 2915 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucice
2010 2916 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucinek
2010 2917 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojnowo
2010 2918 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada - Ugoda
2010 2919 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielonczyn
2010 2920 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2921 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływana i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2922 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/425/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Żnin i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2010 2923 2010-12-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2010 2924 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2925 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego
2010 2926 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/1362/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 2927 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 901/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu.
2010 2928 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/324/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie ,, Park Kulturowy Sarnowo " w Sarnowie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie.
2010 2929 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/326/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2930 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/329/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2010 2931 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz warunków jego funkcjonowania
2010 2932 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2010 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianki.
2010 2933 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brześć Kujawski.
2010 2934 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 335 /10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Włocławek
2010 2935 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2936 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/616/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych.
2010 2937 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/232/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 2938 2010-12-24 ANEKS Aneks nr ANEKS Nr 18 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2010r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
2010 2939 2010-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
2010 2940 2010-12-24 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kikół
2010 2941 2010-12-24 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Lipna
2010 2942 2010-12-24 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Bytoń
2010 2943 2010-12-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-95(5)/2010/433/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2010r. decyzja nr OPO-4210-95(5)/2010/433/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2010 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2944 2010-12-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-96(6)/2010/348/VIII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. decyzja nr OPO-4210-96(6)/2010/348/VIII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2945 2010-12-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-100(5)/2010/1333/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2010r. decyzja nr OPO-4210-100(5)/2010/1333/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2010 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2887 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”
2010 2888 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LV/848/10 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 2889 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 2890 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/399/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2891 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/400/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy skweru
2010 2892 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę miejską Ciechocinek
2010 2893 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 2894 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2010 2895 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gąsawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2896 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/411/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Pruszcz
2010 2897 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie odstąpienia od porozumienia z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie przygotowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej podległej Prezydentowi Miasta Torunia na potrzeby funkcjonowania centrum powiadamiania kryzysowego, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia
2010 2898 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 2946 2010-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 319/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Choceń
2010 2947 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/193/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej
2010 2948 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2010 2949 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2010 2950 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LIV/ 450 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny , przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2951 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr LVI/317/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 2952 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami.
2010 2953 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2954 2010-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego uzupełniające obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.
2010 2955 2010-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 września 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo zadań Powiatu Włocławskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową
2010 2956 2010-12-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2010r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2011 r.
2010 2957 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubraniec
2010 2958 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński
2010 2959 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/312/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2960 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/57/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LIII/546/10 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2961 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/58/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LIII/547/10 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2962 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2963 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2010 2964 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2965 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/62/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 352/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 2966 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatkuod nieruchomości.
2010 2967 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXXV/247/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2968 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2969 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2970 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LI/341/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 roku.
2010 2971 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 336/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo
2010 2972 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2973 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 2974 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/485/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mogilno
2010 2975 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej miejscowości Mały Komorsk i Zdrojewo
2010 2976 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych ich najemcom oraz udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 2977 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego gminy Nowe – Przedszkole nr 2 w Nowem, przy ulicy Aleja 3 Maja 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Przedszkole Samorządowe w Nowem.
2010 2978 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Chełmno
2010 2980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2010 2981 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2982 2010-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Brodnicy
2010 2983 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy powiatowi toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a gminą Czernikowo
2010 2984 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr TD.II.0116-183/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przekazania i przejęcia prowadzenia zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 239 od km 31+402 do km 31+597 oraz w dalszej części od km 31+597 do km 33+022 razem o długości 1,620 m., zawarte pomiędzyZarządem Województwa Kuawsko-Pomorskiego a Burmistrzem Świecia
2010 2985 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska
2010 2986 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90, 106 i 121/7)
2010 2987 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią, mających charakter cywilnoprawny
2010 2988 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2010 2989 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2010r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 2990 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 21 grudnia 2010r. o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu
2010 2991 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-94(5)/2010/566/VII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji nr OPO-4210-94(5)/2010/566/VII/ED z dnia 22 grudnia 2010 r. zatwierdzajacej zmianę taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZAMCZE” z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2992 2010-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A1 w rejonie miejscowości Nowe Marzy gm. Dragacz
2010 2993 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 września 2010r. w sprawie pokrywania przez Gminę Świecie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Bydgoszcz na każdego ucznia mieszkającego na terenie Gminy Świecie a uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Bydgoszcz
2010 2994 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr WE/12/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 października 2010r. w sprawie wzajemnego przekazania sobie zadań Gminy Koronowo oraz Miasta Bydgoszcz polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez przedszkola publiczne, dla których organem założycielskim jest jednostka nie będąca jednostką samorządu terytorialnego lub minister oraz przedszkola niepubliczne, dla których organem dotującym jest Gmina Koronowo i Miasto Bydgoszcz
2010 2995 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 2996 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 2997 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 2998 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SOLCU KUJAWSKIM ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA
2010 2999 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 3000 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3001 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
2010 3002 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
2010 3003 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 12/10 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Toruniu.
2010 3004 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 13/10 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2010 3005 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/10/10 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
2010 3006 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 15 października 2010 r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem golubsko-dobrzyńskim,
2010 3007 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 30 listopada 2010 r. pomiędzy Powiatem Brodnickim a Miastem Bydgoszcz
2010 3008 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 30 listopada 2010 r. pomiędzy Powiatem Brodnickim a Powiatem Przasnyskim
2010 3009 2010-12-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2010 3010 2010-12-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-91(5)/2010/2251/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2010r. decyzja nr OPO-4210-91(5)/2010/2251/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2010 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie na przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepła
2010 2840 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2011 r.
2010 2841 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 2842 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2010 2843 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2844 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2845 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2011 r.
2010 2846 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2011r.
2010 2847 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2848 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
2010 2849 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-69(6)/2010/138/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-69(6)/2010/138/VI/AS zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2850 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-74(6)2010/106/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła