Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1882 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII / 214 / 2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1883 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII / 215 / 2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Brodnickiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1881 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy
2010 1885 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr V/30/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Unisław
2010 1884 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XLIV/218/2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1886 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XLIX/510/2010 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2010 1887 2010-10-01 uchwala Uchwala nr L/317/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1889 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 583/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1892 2010-10-01 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-47(4)/2010/6/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 1890 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 594/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1888 2010-10-01 ogloszenie Ogloszenie nr 20/2010 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu na okres do 31.07.2011 r. (kadencja 2007 – 2011).
2010 1891 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 612/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1893 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 769/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. o zmianie uchwały Rady Miasta Torunia nr 850/2001 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2010 1897 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/439/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Służewie
2010 1898 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/440/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stawkach
2010 1901 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/360/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.
2010 1902 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/361/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 1896 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 867/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych.
2010 1894 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 858/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta Toruń.
2010 1895 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 862/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2010 1905 2010-10-06 Informacja Informacja nr OR.0139-8/10 Starosty Brodnickiego z dnia 10 września 2010r. projekt operatu opisowo-kartografiicznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Brzozie, powiat brodnicki
2010 1904 2010-10-06 uchwala Uchwala nr LXXI/1089/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg powiatowych lub gminnych oraz zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg powiatowych lub gminnych
2010 1903 2010-10-06 uchwala Uchwala nr LX/239/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2010 1899 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXVIII/238/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kowala Nr XX/84/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
2010 1900 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXIV/187/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.
2010 1906 2010-10-06 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie adresu strony internetowej
2010 1907 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których gmina Kcynia jest organem prowadzącym
2010 1909 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Płużnica, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1910 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1911 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2010 1912 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2010 1918 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVII/305/140 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1908 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu
2010 1914 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/288/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1913 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/287/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 1916 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/290/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 1915 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/289/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru
2010 1917 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/291/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 1921 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/383/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1922 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/389/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2010 1923 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/390/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brodnicy, Rady Powiatu Brodnickiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 1924 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/398/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2010 1925 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/399/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Brodnicy
2010 1926 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/400/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2011 r.
2010 1927 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/401/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2010 1928 2010-10-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-46(7)/2010/2250/IX/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-46(7)/2010/2250/IX/ASZ zatwierdzającej teryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1929 2010-10-12 zarzadzenie Zarzadzenie nr 628/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1919 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXIII/301/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Pakość
2010 1920 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXIII/302/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi powiatowej nr 2347 relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość oraz odcinka drogi nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość, zlokalizowanych na działkach nr 43/1 i 43/2, obręb 3 Pakość
2010 1945 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr 333/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 1946 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie
2010 1947 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gorzyce, Słabomierz, Słębowo, Podobowice i Sielec
2010 1948 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Sarbinowo, Cerekwica, Bożejewice i Bożejewiczki
2010 1965 2010-10-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 kwietnia 2010r. W sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Topólka w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe dla którego Organem Prowadzącym jest miasto i gmina Piotrków Kujawski pomiędzy gminą Topólka a miastem i gminą Piotrków Kujawski
2010 1964 2010-10-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe dla którego Organem Prowadzącym jest miasto i gmina Piotrków Kujawski pomiędzy gmina Bytoń a miastem i gminą Piotrków Kujawski
2010 1949 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek
2010 1950 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/383/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek
2010 1951 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2010 1952 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/419/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej W Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna
2010 1953 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/420/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1954 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/421/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasta Lipno
2010 1959 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/309/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych w gminie miasta Chełmży
2010 1958 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/308/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania w gminie miasta Chełmży
2010 1960 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/310/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.
2010 1961 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIII/447/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyłączenia dróg publicznych kategorii gminnej z użytkowania w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2010 1962 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/452/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1963 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XL/314/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec Kujawski
2010 1956 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIX/379/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 1957 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIX/380/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2011 r.
2010 1955 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLI/265/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1966 2010-10-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 października 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy.
2010 1967 2010-10-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 października 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy .
2010 1933 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1944 2010-10-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-47(7)/2010/388/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-47(7)/2010/388/IX/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1932 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLIX/427/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1930 2010-10-14 uchwala Uchwala nr Nr XXXVI /180/ 10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 września 2010r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia jednostek pomocniczych
2010 1931 2010-10-14 uchwala Uchwala nr Nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 września 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie nad Osą
2010 1934 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/646/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1935 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/656/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 1936 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Inowrocław
2010 1937 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/658/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1938 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/659/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie likwidacji Filli nr 10 oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2010 1939 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/664/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1940 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/665/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze skwerów znajdujących się na terenie miasta Inowrocławia
2010 1941 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/666/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 1942 2010-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 października 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 1943 2010-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2010 1968 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno -usługowych we wsi Jeziorki
2010 1969 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLIV/413/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1970 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/433/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zniesienia ochrony pomnikowej z 2 drzew gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
2010 1971 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/434/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1972 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Obrowo z dn. 26.03.2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1973 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo.
2010 1974 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II
2010 1975 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Obrowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 1976 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe.
2010 1977 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLIX/287/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010r. w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze i utworzenia nowych jednostek pomocniczych
2010 1978 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/448 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1979 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/453/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi nr 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość.
2010 1980 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr 825/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Równinna – Morwowa” dla terenu położonego pomiędzy ul. Płaską, ul. Równinną i ul. Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.
2010 1981 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki wykraczające poza podstawę programową.
2010 1982 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubianka i jej jednostkom podległym.
2010 1983 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1984 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/174/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym – dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski
2010 1985 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/175/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2010 1986 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/178/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia obwodnicy miasta Wąbrzeźno do kategorii dróg powiatowych
2010 1986 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXX/398/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kusowo.
2010 1988 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/452/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2010 1989 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LXIII/463/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta
2010 1990 2010-10-20 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2010r. pomiędzy powiatem mogileńskim a gminą Mogilno w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2426C Mogilno-Strzelce ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805 o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb ewidencyjny Mogilno)
2010 1991 2010-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2010 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 3 września 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno.
2010 1992 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/295/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 030411C Lniano - Plewno w miejscowości Lniano, gmina Lniano.
2010 1993 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/297/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1994 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLI/298/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Lniano w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 1995 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/299/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
2010 1996 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/187/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1997 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/188/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Rypińskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1998 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/189/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1999 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXIX/185/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową.
2010 2000 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLVI/355/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno
2010 2001 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLVI/357/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2002 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXV/167/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2010 2003 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXIV/381/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2010 2004 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXIX/28/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2005 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzozie
2010 2006 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 341/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2007 2010-10-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-41(13)/2010/537/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2010r.
2010 2008 2010-10-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-54(6)/2010/546/XI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2010r.
2010 2009 2010-10-22 rozporzadzenie Rozporzadzenie nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa gm. Dragacz
2010 2010 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cegielnik
2010 2011 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz
2010 2012 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto
2010 2013 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo
2010 2014 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Górsk
2010 2015 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gutowo
2010 2016 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łążyn
2010 2017 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/217/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pędzewo
2010 2018 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/218/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Przysiek
2010 2019 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/219/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rozgarty
2010 2020 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/220/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rzęczkowo
2010 2021 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Siemoń
2010 2022 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/222/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Skłudzewo
2010 2023 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/223/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Toruń
2010 2024 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/224/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Toporzysko
2010 2025 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zarośle Cienkie
2010 2026 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała
2010 2027 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/227/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka
2010 2028 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1059/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański - Bystrzycka” w Bydgoszczy
2010 2029 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie
2010 2030 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXII/206/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2031 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXIV/391/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Włocławskiemu i jego jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2032 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/303/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 2033 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/307/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pyblicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych oraganizacji
2010 2034 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/308/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa.
2010 2035 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/404/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr A. Gacy i dr J.Łaskiego- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza
2010 2036 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/405/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2010 2037 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/406/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Więcborku
2010 2038 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XL/39/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2039 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XL/40/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 7 października 2010r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2040 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2041 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie:utworzenia obwodu głosowania
2010 2042 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2043 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/245/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 2044 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 2045 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim.
2010 2046 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, do Rady Powiatu w Żninie, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborów Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2047 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/212/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 2048 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2010 2049 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 874/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu zaopatrzenia Gminy Miasta Toruń w ciepło w latach 2002-2020 oraz wskazania działań związanych z realizacją planu.
2010 2050 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 883/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia.
2010 2051 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 884/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 2052 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 894/10 Rady Miasta Toruń z dnia 7 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2010 2053 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/412/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2054 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/413/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 2055 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/414/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2056 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/416/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin-Wieś gm. Szubin
2010 2057 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/430/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na terenie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie
2010 2058 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/432/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego
2010 2059 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LII/433/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 2060 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2010 2061 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/35/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2010 2062 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2063 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo
2010 2064 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wyskokości opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie im. "BAJKOWA KRAINA"
2010 2065 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2066 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Skępe
2010 2067 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i nadanie jej statutu
2010 2068 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 1 października 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania.
2010 2069 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Warząchewka Polska- Gołaszewo do kategorii drogi gminnej i ustalenie jej przebiegu
2010 2070 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Zuzałce gm. Włocławek
2010 2071 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/383/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXV/376/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski.
2010 2072 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/388/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2073 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/389/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/322/2002 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych
2010 2074 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lubaniu
2010 2075 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2076 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2077 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV-182/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI-44/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców
2010 2078 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV-183/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2010 2079 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2010 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (pensum) dla dyrektorów szkół na terenie gminy Koneck.
2010 2080 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 2081 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2082 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1115/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych
2010 2083 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1116/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej.
2010 2084 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1117/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej
2010 2085 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1126/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2010 2086 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXV/1128/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2087 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw zarządzonego na dzień 21 listopada 2010 r.