Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1298 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 28 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1305 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Golub-Dobrzyń.
2009 1301 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1300 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Lubicz i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu”.
2009 1296 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów gminy Nowe oraz zasad ich używania.
2009 1297 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe.
2009 1299 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr 244/09 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych w gminie Świecie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2009 1304 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2009 1302 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2009 Rady Miasta I Gminy Barcin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barcin.
2009 1303 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/2009 Rady Miasta I Gminy Barcin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin.
2009 1308 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim
2009 1311 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1309 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr 558/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miasta Toruń.
2009 1310 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr 563/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia.
2009 1312 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
2009 1306 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2008 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 1307 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2008 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2008r. w sprawie nadania Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku
2009 1313 2009-07-03 Informacja Informacja Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2009r. o budżecie gminy Bukowiec za 2008 r.
2009 1317 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2009 Rady Miasta I Gminy Skępe z dnia 4 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie miasta i gminy Skępe
2009 1320 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2009 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu brodnickiego
2009 1314 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka
2009 1318 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto, Zławieś Mała, Rozgarty
2009 1319 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmno
2009 1315 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo
2009 1316 2009-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie
2009 1322 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Osięciny
2009 1336 2009-07-08 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 1323 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 21 maja 2009r. w sprawie Statutu Muzeum w Brodnicy
2009 1335 2009-07-08 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 7 maja 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008
2009 1326 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/385/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania
2009 1327 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/386/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2009 1321 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Miasto Włocławek.
2009 1333 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/09 Rady Gminy Książki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1334 2009-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianach w składzie rady gminy
2009 1330 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 1331 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/170/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1325 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/867/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrków Kujawski
2009 1324 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/799/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 1337 2009-07-08 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo z dnia 16 czerwca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Koronowo
2009 1332 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/327/2009 Rady Miasta I Gminy Gniewkowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Gniewkowie
2009 1328 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ogólnodostępnego korzystania z boiska sportowego przy Zespole Szkół we Wtelnie
2009 1329 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo
2009 1350 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania skwerowi nazwy Armii Krajowej
2009 1351 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1349 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota
2009 1345 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2009 1346 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1347 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1348 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1352 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Mostowa” w Bydgoszczy
2009 1353 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr I/15/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Osielsku; „Osielsko III”
2009 1354 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1356 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/17/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2009 1358 2009-07-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-12(11)/2009/5074/III/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1355 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/213/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2009 1357 2009-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego
2009 1359 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr III/40/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko
2009 1360 2009-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Stążki”.
2009 1375 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/900/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2009 1376 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/913/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1373 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 1374 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Pruszcz.
2009 1377 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1365 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/474/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1366 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/476/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu.
2009 1367 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Inowrocław oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2009 1368 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/482/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy Miasto Inowrocław.
2009 1369 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/485/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1370 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/486/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1371 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1372 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/488/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1361 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku.
2009 1362 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku.
2009 1363 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/35/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku i nadaniu statutu.
2009 1364 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/36/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku.
2009 1378 2009-07-17 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 lipca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-38(8)/2009/766/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.
2009 1386 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Kęsowo na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1380 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2009 1391 2009-07-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 lipca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/950-ZTO/1253/W/OPO/2009/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, udzielonej przedsiębiorcy PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
2009 1381 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/731/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2009 1382 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/732/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2009 1383 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/736/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu w Bydgoszczy
2009 1390 2009-07-20 Postanowienie Postanowienie nr 99/09 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji
2009 1387 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Mogilno
2009 1388 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Mogilno
2009 1389 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1379 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie założenia gimnazjum w Tucznie
2009 1384 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/737/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2009 1385 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/738/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy
2009 1394 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr X/21/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/430/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Inowrocławia.
2009 1399 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/894/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2009 1393 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2009 1400 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/262/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie.
2009 1397 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Nowe.
2009 1398 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe.
2009 1392 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie.
2009 1395 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 569/09 Rady Miasta Toruń z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów gimnazjów i szkół podstawowych.
2009 1396 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 573/09 Rady Miasta Toruń z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń.
2009 1401 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice.
2009 1343 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka
2009 1344 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka
2009 1340 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr 243/09 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie
2009 1341 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1342 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec
2009 1338 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1339 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
2009 1410 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1416 2009-07-24 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2009 1403 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/471/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2009 1404 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/473/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2009 1405 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/481/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1415 2009-07-24 Informacja Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2009 r.
2009 1409 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork.
2009 1412 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowa Wieś Wielka.
2009 1408 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Miasta I Gminy Sępólno Krajeńskie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1407 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 1406 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1414 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2009 Rady Powiatu Żniński z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Gąsawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie.
2009 1413 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2009 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka.
2009 1417 2009-07-24 Informacja Informacja nr 14 lipca 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 lipca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-31(10)/2009/537/IX/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1411 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1402 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2.
2009 1428 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/897/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1420 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/135/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
2009 1421 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/09 Rady Miasta Ciechocinek z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2009 1423 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2009 Rady Miasta I Gminy Żnin z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1424 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2009 Rady Miasta I Gminy Żnin z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin
2009 1425 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2009 Rady Miasta I Gminy Żnin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
2009 1437 2009-07-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1116B/5074/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/1092B/5074/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
2009 1429 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2009 1430 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu
2009 1431 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin
2009 1432 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin
2009 1426 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw
2009 1427 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec
2009 1422 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/279/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 1433 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/65/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2009 1436 2009-07-31 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 czerwca 2009r. Gmina i miasto Izbica Kujawska udziela miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2009 1435 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr L/758/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego
2009 1434 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr L/752/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 1418 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/906/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat świecki.
2009 1419 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/907/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat toruński.