Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 940 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 16 marca 2009r. zmieniająca Statut Gminy Kikół
2009 942 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
2009 943 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 944 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania
2009 945 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/5/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki
2009 946 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki
2009 947 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Łabiszyn
2009 948 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 949 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/505/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
2009 950 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/506/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego jednostkom pomocniczym gminy
2009 951 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/237/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2009 952 2009-05-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2009 953 2009-05-06 Porozumienie Porozumienie nr TD.III.0116-POR-20/2009 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
2009 954 2009-05-06 ANEKS Aneks nr 11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy
2009 955 2009-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Grudziądzkiego z dnia 2 kwietnia 2009r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2008 r.
2009 956 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 957 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 958 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-28/09 Burmistrza Szubina z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2008 r.
2009 959 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2008 r.
2009 960 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2008 r.
2009 961 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2008 r.
2009 962 2009-05-06 Informacja Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2009r. o działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu za rok 2008
2009 941 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr III/2/09 Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na rok 2009
2009 963 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2009 964 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 965 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 6 marca 2009r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 966 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 967 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego
2009 968 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/119/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 969 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/122/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
2009 970 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/126/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 971 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2009 972 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 973 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/24/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek
2009 974 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/25/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2009 975 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania
2009 976 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 977 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostycyn
2009 978 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2009 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2008 r.
2009 979 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 980 2009-05-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim
2009 1141 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola
2009 1142 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen za przyjmowanie i składowanie odpadów na międzygminnym składowisku odpadów w Bladowie
2009 1143 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
2009 1144 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2009 1145 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola
2009 1146 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków oraz zasad wynagradzania za inkaso
2009 1147 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 1148 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1149 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1151 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1152 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1153 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/676/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 1154 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2009 1150 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Koneck z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1155 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Jabłonowo Pomorskie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2009 1156 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2009 1157 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Książki
2009 1158 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2009 1159 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno
2009 1160 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2009 1161 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
2009 1162 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy
2009 1163 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 1164 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr 550/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 1165 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1166 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1167 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1168 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1169 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1170 2009-05-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto z dniem 1 września 2009 r. Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim
2009 1171 2009-05-27 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąbrzeźno
2009 1172 2009-05-27 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 1046 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1047 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/4/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1048 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 1049 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin
2009 1050 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
2009 1051 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka gm. Szubin
2009 1052 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 13/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka
2009 1053 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2009 1054 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1055 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno
2009 1056 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1057 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia
2009 1058 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 115/104/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.
2009 1059 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 1060 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2009 1061 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
2009 1062 2009-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2008 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko
2009 1063 2009-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008
2009 1064 2009-05-14 Informacja Informacja Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r.
2009 1065 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1066 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
2009 1067 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego stadionu sportowego we wsi Krojczyn
2009 1068 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 23 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1069 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 1070 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1071 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo
2009 1072 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1073 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1074 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Miasta Kowal z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1075 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
2009 1076 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1077 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Powiatu Wąbrzeski z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1078 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych w Jaszczółtowie
2009 1079 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 1080 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2009 1081 2009-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski za 2008 r.
2009 1082 2009-05-15 Informacja Informacja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2009r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska
2009 1083 2009-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
2009 1084 2009-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
2009 1085 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/159/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski.
2009 1086 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
2009 1087 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2009 1088 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
2009 1089 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1090 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Barcin.
2009 1091 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/759/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2009 1092 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/790/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice.
2009 1093 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/205/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.
2009 1094 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/206/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.
2009 1095 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy.
2009 1096 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/160/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pieczęci.
2009 1097 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości.
2009 1098 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2009 1099 2009-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarte w dniu 12 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2009 1100 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r.
2009 1102 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2009 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2008 r.
2009 1101 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.
2009 1103 2009-05-19 Informacja Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia-Nakło-Szubin z dnia 6 maja 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu związku gmin Kcynia Nakło Szubin za 2008 r.
2009 1104 2009-05-19 Informacja Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 8 maja 2009r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
2009 910 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 911 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/431/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu
2009 912 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
2009 913 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/433/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu
2009 914 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/434/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu
2009 915 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/435/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu
2009 916 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/436/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu
2009 917 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/437/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu
2009 918 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/438/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Inowrocławiu
2009 919 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/439/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Inowrocławiu
2009 920 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/440/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu
2009 921 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/441/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu
2009 922 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/442/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław
2009 923 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/443/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 924 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2009 925 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 223/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym
2009 926 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 226/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 927 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 227/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Świecie na stałe obwody głosowania
2009 928 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
2009 929 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 930 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
2009 931 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach zarządzonych do Parlamentu Europejskiego
2009 932 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania
2009 933 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 934 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 529/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 935 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 530/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 936 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 937 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie podziału gminy Łysomice na stałe obwody głosowania
2009 938 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/723/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2009 939 2009-05-04 Postanowienie Postanowienie nr 81/09 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed upływem kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji
2009 981 2009-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
2009 982 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 983 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno.
2009 984 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
2009 985 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2009 986 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 987 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 kwietnia 2009r. sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki.
2009 988 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/203/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2009 989 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/205/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 990 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 991 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbiczno.
2009 992 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Radomin z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 993 2009-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 18 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 r.
2009 994 2009-05-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-15(7)/2009/254/IX/ASz zatwierdzającą zmianę taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 995 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 996 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 997 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-119/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
2009 998 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-123/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nieszawa.
2009 999 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-124/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 1000 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-125/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Nieszawa.
2009 1001 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Drzycim, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2009 1002 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na rok 2009.
2009 1003 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 1004 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1005 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą.
2009 1006 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Świecie nad Osą.
2009 1007 2009-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego w sprawie budżetu powiatu nakielskiego za 2008 r.
2009 1008 2009-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2009 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2008.
2009 1009 2009-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmno za 2008 r.
2009 1010 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkołom i przedszkolom oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego.
2009 1011 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2009 1012 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1013 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.
2009 1014 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Wielgie.
2009 1015 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/136/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
2009 1016 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego na terenie gminy miasto Włocławek.”
2009 1017 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1018 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie podziału gminy Rogóźno na stałe obwody głosowania.
2009 1019 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork.
2009 1020 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Więcbork na lata 2009-2012”.
2009 1021 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej |w Więcborku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku.
2009 1022 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski”.
2009 1023 2009-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2009r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa.
2009 1024 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1025 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1026 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/09 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1027 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1028 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1029 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/17/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1030 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1031 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 219/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Eksteina w Świeciu.
2009 1032 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 220/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.
2009 1034 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 222/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu.
2009 1035 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1033 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 221/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu.
2009 1036 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński.
2009 1037 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-133/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1038 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-134/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania.
2009 1039 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-135/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy oraz zasad ich używania.
2009 1040 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Lipiu.
2009 1041 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Murzynku.
2009 1042 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Ostrowie.
2009 1043 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania punktów.
2009 1044 2009-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Rady Gminy Gruta z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1045 2009-05-13 Informacja Informacja Starosty Świecki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Osie
2009 1105 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1106 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1107 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1108 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Waganiec”.
2009 1109 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1110 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rypin.
2009 1111 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rypin.
2009 1112 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Płużnica.
2009 1113 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/168/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo”.
2009 1114 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo.
2009 1115 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/156/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełmno.
2009 1116 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1117 2009-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2009 1118 2009-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Sośno z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy Sośno za 2008 r.
2009 1119 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/147/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński
2009 1120 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/148/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński
2009 1121 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 1122 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu
2009 1123 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jej statutu
2009 1124 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1125 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1126 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2009 1127 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXIII/195/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska
2009 1128 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska
2009 1129 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1130 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 1131 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1132 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1133 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 1134 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 1135 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/456/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1136 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2009 1137 2009-05-22 ANEKS Aneks nr 12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 maja 2009r. w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
2009 1138 2009-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Kikół z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2008 r.
2009 1139 2009-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 04/09 Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski z dnia 19 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1140 2009-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2009 r.