Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 656 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/09 Rady Miasta I Gminy Chodecz z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2009 r.
2009 657 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2009 Rady Miasta I Gminy Kcynia z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich trybu pobierania
2009 658 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2009 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 659 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr 507/2009 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 660 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr 514/09 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz gminy miasta Toruń
2009 661 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 662 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 663 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 664 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2009 Rady Miasta I Gminy Strzelno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
2009 665 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 666 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Chełmno w sprawie objęcia doradctwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szlołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2009 667 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 668 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 669 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 670 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 671 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a miastem i gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy i miasta Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 672 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Urzędem Miasta i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 673 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r.pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 674 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Stolno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 675 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Świecie n/Osą w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świcie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 676 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/09 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 677 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe z dnia 10 marca 2009r. w sprawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2008.
2009 678 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach
2009 679 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w 2008 r.
2009 680 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2008 r.
2009 681 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2008 r.
2009 682 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr VI/2009 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2008 r.
2009 683 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 r.
2009 684 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowa Łąka za 2008 r.
2009 685 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmża za 2008 r.
2009 686 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pakość z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2008 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2008 r.
2009 687 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r.
2009 715 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku
2009 716 2009-04-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego
2009 717 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/111/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 718 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/135/08 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym
2009 719 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą
2009 720 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie gminy Osięciny
2009 721 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/120/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2009 722 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/13/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza
2009 723 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/19/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Mrocza
2009 724 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża
2009 725 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 726 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 marca 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2009 727 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2009 728 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
2009 729 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2009 730 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie
2009 731 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 732 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2009 733 2009-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
2009 734 2009-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2009r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Inowrocławiu
2009 735 2009-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r.
2009 736 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 737 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/OR/2009 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 738 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/09 Wójta Gminy Lipno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 739 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2008 r.
2009 740 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 741 2009-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2009r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.
2009 742 2009-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sępoleński z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2008
2009 743 2009-04-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-14(4)/2008/348/VII/AS zatwierdzającą zmianę taryfę Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 628 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg - teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych „Janikowo”
2009 629 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 630 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/122/09 Rady Miasta I Gminy Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i miasto Izbica Kujawska i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 631 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/185/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
2009 632 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
2009 633 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 634 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr 506/09 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 635 2009-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 6 lutego 2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Szubin w sprawie powierzenia przez gminę Szubin miastu Bydgoszcz wykonywania zadań publicznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w Żłobku Specjalistycznym
2009 636 2009-04-01 ANEKS Aneks nr 10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2009r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy
2009 638 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 639 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2008 r.
2009 640 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2009 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 13 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2008 r.
2009 641 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2009 Wójta Gminy Osięciny z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2008 r.
2009 642 2009-04-01 Komunikat Komunikat Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2012r. w sprawie adresu strony internetowej
2009 643 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2008 r.
2009 644 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2008 r.
2009 645 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Wójta Gminy Grudziąc z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grudziądz za 2008 r.
2009 646 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 647 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/05/2009 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łysomice za 2008 r.
2009 648 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 649 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Starosty Toruński z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej powiatu toruńskiego
2009 651 2009-04-01 Informacja Informacja Wójta Gminy Książki z dnia 20 marca 2009r. o przebiegu wykonania budżetu gminy Książki za 2008 r.
2009 650 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Starosty Toruński z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie
2009 652 2009-04-01 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2009 653 2009-04-01 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Tuchola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Tuchola
2009 654 2009-04-01 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szubin z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Szubin
2009 655 2009-04-01 Informacja Informacja Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Warlubie
2009 637 2009-04-01 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2009 744 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w Boniewie gmina Boniewo do kategorii dróg publicznych gminnych
2009 745 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Boniewo
2009 746 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 747 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/123/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 748 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 749 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nazwy ulicy w Koronowie
2009 750 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościeradz
2009 751 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 752 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/497/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
2009 753 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/498/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 754 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2009 Rady Miasta I Gminy Kruszwica z dnia 28 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 755 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/2009 Rady Miasta I Gminy Kruszwica z dnia 28 marca 2009r. sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 756 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/243/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/204/2008 Rady gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 757 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 758 2009-04-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie partnerstwa przy realizacji projektu „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń”
2009 759 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2008 r.
2009 760 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2009 761 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 19 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2009 762 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152-30/2009 Burmistrza Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2008
2009 763 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wykonania budżetu gminy Lisewo za 2008 r.
2009 764 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2009 Burmistrza Żnina z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Żnin za 2008 r. i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2009 765 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2009 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2008 r.
2009 766 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/09 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 767 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 768 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2008 r.
2009 769 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 08/09 Burmistrza Miasta i Gminy Kruszwica z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kruszwica za 2008 r.
2009 770 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 771 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr FIN 0151-10/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2008 r. oraz planu finansowego za 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
2009 772 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/09 Burmistrza Miasta Ciechocinek z dnia 20 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2008 r.
2009 773 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”
2009 774 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”
2009 775 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Stążki”
2009 776 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Grzybna”
2009 777 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”
2009 799 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2008r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 800 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
2009 801 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo
2009 802 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński
2009 803 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 804 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 805 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2009 806 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/119/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 807 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/121/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Piotrkowie Kujawskim
2009 808 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 809 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 812 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 810 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2009 811 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli – pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2009 813 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Gniewkowo na obwody głosowania
2009 814 2009-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/W/2009 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sadki za rok 2008
2009 815 2009-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechocin za 2008 r.
2009 816 2009-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Śliwice z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2008 r.
2009 817 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Papowo Biskupie
2009 818 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/142/09 Rady Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2009 819 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Sośno
2009 820 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu użytkowania sal szkolnych i przedszkolnych
2009 821 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/225/09 Rady Miasta Ciechocinek z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 822 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/227/09 Rady Miasta Ciechocinek z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek
2009 823 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2009
2009 824 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno
2009 825 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński
2009 826 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin
2009 827 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 828 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 829 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2009-20013
2009 830 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/501/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Potulicach
2009 831 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 832 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 833 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/720/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 834 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/729/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre
2009 835 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/730/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2009 836 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/753/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 837 2009-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/9/2009 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 838 2009-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 839 2009-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 05/2009 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą za 2008 r.
2009 840 2009-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-133/2009 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy na 2008 r.
2009 841 2009-04-22 Informacja Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego,2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego
2009 778 2009-04-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim
2009 779 2009-04-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim
2009 780 2009-04-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim
2009 781 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/284/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 784 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 782 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności
2009 783 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń
2009 785 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin, obejmującego fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 131/1, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
2009 786 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 37, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
2009 787 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Głowińsk, działkę o numerze ewidencyjnym 265, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniowo-usługową
2009 788 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/251/2009 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski
2009 789 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/306/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 790 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/310/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 791 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/311/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 792 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 793 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów
2009 794 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/134/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na obwody głosowania w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
2009 795 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/135/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na okręgi wyborcze w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
2009 796 2009-04-17 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, terminu i zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2009 798 2009-04-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Toruń
2009 797 2009-04-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Bydgoszczy
2009 842 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań służących ochronie środowiska
2009 843 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/319/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia
2009 844 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 r.
2009 845 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia
2009 846 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Rogowo oraz zasad ich używania
2009 847 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 848 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/19/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 849 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/19/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 850 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r.
2009 851 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Papowo Biskupie
2009 852 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie
2009 853 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 854 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 855 2009-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, Związku Gmin Powiatu Brodnickiego z siedzibą w Brodnicy
2009 856 2009-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2009 857 2009-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2009 Wójta Gminy Koneck z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 858 2009-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/F/2009 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 859 2009-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-3/2009 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 860 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina
2009 861 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX/312/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina
2009 862 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim
2009 863 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2009r. w sprawie w podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania
2009 864 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubicz w latach 2009-2013
2009 865 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 866 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu publicznym prowadzonych przez gminę Lubicz
2009 867 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 868 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/306/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania
2009 869 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 870 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano”
2009 871 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/09 Rady Miasta Kowal z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 872 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Miasta Kowal z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania
2009 873 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 875 2009-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 r.
2009 874 2009-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 48/UM/DIF/2009/P Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarte w Gdańsku Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu oraz Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku zawierają porozumienie następującej treści Województwo Kujawsko-Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego powierza, a Województwo Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa pomorskiego przyjmuje do wykonania zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego dla następujących odcinków linii kolejowych i relacji pociągów
2009 876 2009-04-27 Informacja Informacja Wójta Gminy Bartniczka z dnia 6 marca 2009r. informacja z wykonania budżetu gminy Bartniczka za 2008 r.
2009 877 2009-04-27 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo z dnia 16 kwietnia 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Janikowo
2009 878 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2009 879 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie
2009 880 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2009 881 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 882 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 883 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia kosztów oraz szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
2009 884 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego
2009 885 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach
2009 886 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/124/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 887 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/125/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
2009 888 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/126/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Topólka
2009 889 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim
2009 890 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr 14/09 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2008
2009 891 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków
2009 892 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Targowisku (Jarmarku) w Krzywosądzy
2009 893 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2009 894 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 895 2009-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2008 r.
2009 896 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2009 897 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy Żnin
2009 898 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin
2009 899 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin
2009 900 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/18/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza 2009-2012”
2009 901 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/643/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy
2009 902 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/644/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2009 903 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/651/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2009 904 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/662/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania
2009 905 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/663/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 908 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo w 2009 r.
2009 909 2009-04-30 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Janikowo za 2008 r.
2009 906 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania
2009 907 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 688 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r., dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa
2009 689 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2009 690 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2009 691 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie
2009 692 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 693 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 694 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/607/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2009 695 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2009 696 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2009 697 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2009 698 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/625/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2009 699 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Powiatu Toruński z dnia 9 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 700 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 701 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
2009 702 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2009 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 703 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 704 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy Stolno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stolno
2009 705 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/111/09 Rady Powiatu Wąbrzeski z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wąbrzeski
2009 706 2009-04-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie finansowania wydatków przez gminę Włocławek z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez gminę Brześć Kujawski
2009 707 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/09 Wójta Gminy Bytoń z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2008 r.
2009 708 2009-04-09 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2009 709 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica Kujawska z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2008 r.
2009 710 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za rok 2008
2009 711 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Brodnica z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brodnica w 2008 r.
2009 712 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2009 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2008 r.
2009 713 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 239 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 714 2009-04-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Mogilno