Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 407 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza.
2009 408 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 342/9 i 345 położonych w miejscowości Mrocza.
2009 409 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 392/10 położone w miejscowości Mrocza.
2009 410 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 396/6 położonej w miejscowości Mrocza.
2009 411 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 364/3 położonej w miejscowości Mrocza.
2009 412 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 383/2 położonej w miejscowości Mrocza.
2009 413 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 172/3 i 172/4 położonych w miejscowości Krukówko.
2009 414 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 120/2, 29 i 27/2 położonych w miejscowości Kosowo.
2009 415 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 110/5 położonej w miejscowości Kozia Góra.
2009 416 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/2 położonej w miejscowości Drążno.
2009 417 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2009 418 2009-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dragaczu.
2009 419 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Lidzbarskiej, 18 Stycznia i Czwartaków.
2009 420 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Okrężnej oraz Zakątek.
2009 421 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/225/08 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Mostowej, Kościelnej i Sienkiewicza.
2009 422 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/226/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Sądowej, Targowej i Ustronie w Brodnicy.
2009 423 2009-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2009r. o sprostowaniu błędów.
2009 424 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/119/08 Rady Gminy Kęsowo z dnia 4 września 2008r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.
2009 425 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/137/08 Rady Miasta Chełmży z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę miasto Chełmża.
2009 426 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin.
2009 427 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klamry (dz. nr 195/4 i 197) gmina Chełmno.
2009 428 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe.
2009 429 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie.
2009 430 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo.
2009 431 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2009 432 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/171/08 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2009 r.
2009 433 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2009 434 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Ostromecku.
2009 435 2009-03-10 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 lutego 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-94(9)/2008/2009/9426/III/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 436 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/103/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chodecz.
2009 437 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/09 Rady Miejskiej w Chodczu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chodecz.
2009 438 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2009.
2009 439 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2009 r.
2009 440 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009.
2009 441 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 442 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2009 r.
2009 443 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie.
2009 444 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 445 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009.
2009 446 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 447 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2009.
2009 448 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 449 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 450 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2009 452 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 453 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2009 454 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/234/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Strzelce Górne.
2009 455 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 456 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo.
2009 457 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy Białe Błota.
2009 458 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujący od stycznia 2009 r.
2009 459 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/350/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazw ulic w Koronowie.
2009 460 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr 151/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr 87/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski.
2009 461 2009-03-11 ANEKS Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 15 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie miasta Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2009 462 2009-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu aleksandrowskiego.
2009 463 2009-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego.
2009 464 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2009 465 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 451 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr IX/23/09 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2009 r.
2009 466 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 467 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osięciny.
2009 468 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.
2009 469 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 470 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 471 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 472 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 473 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 474 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 475 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 476 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.
2009 477 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2009 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu przyznawania.
2009 478 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Płużnica oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 479 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.
2009 480 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Inowrocław.
2009 481 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/417/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 482 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego.
2009 483 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2009 Rady Miasta I Gminy Kruszwica z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2009 484 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 485 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/09 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre za 2008 r.
2009 486 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Starosty Grudziądzkiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 487 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/2008 Rady Miasta Inowrocław z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia
2009 488 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2009 489 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2009 490 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic.
2009 491 2009-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2009 r.
2009 492 2009-03-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 marca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(5)/2008/138/V/AS zatwierdzającej taryfę Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 493 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne.
2009 494 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2008 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 495 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. uchwalenia zmian w Statucie Miasta Rypina
2009 496 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice.
2009 497 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/590/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu miasta Bydgoszczy.
2009 498 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/596/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Bydgoszczy.
2009 499 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/03/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Włocławek, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego, będącego współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, usytuowanej przy ul. Leśnej 14 - Barskiej 71 - Armii Krajowej 72.
2009 500 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/710/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia.
2009 501 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 502 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.
2009 503 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
2009 504 2009-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 23 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r.
2009 505 2009-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia przeprowadzonych w dniu 8 marca 2009 r.
2009 506 2009-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucholi.
2009 507 2009-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008.
2009 508 2009-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r.
2009 509 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2009 510 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2009 511 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2009 r.
2009 512 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bydgoskiego w 2009 r.
2009 513 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/09 Starosty Grudziądzkiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 514 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/09 Starosty Grudziądzkiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2009 515 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Starosty Włocławski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2009 516 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Starosty Włocławski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 517 2009-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 r.
2009 518 2009-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009 r.
2009 519 2009-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Nowe
2009 520 2009-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pakość Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Pakość.
2009 521 2009-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze miasta i gminy Brześć Kujawski.
2009 522 2009-03-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 4 marca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-9(2)/2009/715/IV/JP odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku.
2009 523 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2009 r.
2009 524 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 525 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. sprawie budżetu gminy na 2009 r.
2009 526 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 527 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa.
2009 528 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa.
2009 529 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2009 530 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelno na 2009 r.
2009 531 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2009 532 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2009 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2009 533 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2009 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2009 534 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przeznaczania.
2009 535 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 536 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radziejów na lata 2009-2013.
2009 537 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/663/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2009 538 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/169/06 Rady Gminy Koneck z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2009 539 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie gminy Gniewkowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2009 540 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach.
2009 541 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach.
2009 542 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach.
2009 543 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 544 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo.
2009 545 2009-03-19 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008r. w przedmiocie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej.
2009 546 2009-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Łasin za 2008 r.
2009 547 2009-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-141/09 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gąsawa za 2008 r.
2009 548 2009-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 549 2009-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal.
2009 550 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/135/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na rok 2009.
2009 551 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych warunków ich sprzedaży, ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
2009 552 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2009 553 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
2009 554 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/444/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podziału sołectwa Ślesin.
2009 555 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 556 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 557 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2009 558 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 559 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2009 560 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miasta Chełmży na obwody głosowania.
2009 561 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno.
2009 562 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna.
2009 563 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2009 564 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 565 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/180/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli od 1 stycznia 2009 r.
2009 566 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania.
2009 567 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 568 2009-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2008 r.
2009 569 2009-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Unisław z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Unisław za 2008 r.
2009 570 2009-03-24 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie z dnia 11 marca 2009r. z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 r.
2009 571 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/102/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 października 2008r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2009 572 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/118/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz.
2009 573 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/135/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 574 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez miasto Inowrocław.
2009 575 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin.
2009 576 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 577 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.
2009 578 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 579 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2009 580 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr IX/23/09 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2009 r.
2009 581 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/97/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bytoń.
2009 582 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 583 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2009 r.
2009 584 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.
2009 585 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 586 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo powiatu inowrocławskiego.
2009 587 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobre.
2009 588 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
2009 589 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr CXXII/393/2009 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego.
2009 590 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 591 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/8/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2009 592 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 593 2009-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2009r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
2009 594 2009-03-27 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 595 2009-03-27 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 596 2009-03-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 597 2009-03-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 598 2009-03-27 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie regionalnego programu operacyjnego.
2009 599 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 158 Wójta Gminy Choceń z dnia 9 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 2008 r.
2009 600 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2008 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.
2009 601 2009-03-27 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Brodnica z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasta Brodnica.
2009 602 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2008 r.
2009 603 2009-03-27 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasta Chełmży.
2009 604 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2008 r.
2009 605 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek.
2009 606 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2009 607 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2009 Starosty Mogileńskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w roku 2009.
2009 608 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2009 r.
2009 609 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 16 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2008 r.
2009 610 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2008 r.
2009 611 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Żniński z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu żnińskiego.
2009 612 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Żniński z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu żnińskiego.
2009 613 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/305/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okoniowej w Koronowie
2009 614 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/348/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 615 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/92/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2009 r.
2009 616 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007
2009 617 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 487/09 Rady Miasta Toruń z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu
2009 618 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/180/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 619 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 620 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2009 621 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr I/7/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2008 r
2009 622 2009-03-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 marca 2009r. POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Zakrzewo wykonania zadania publicznego polegającego na odbiorze ścieków komunalnych dostarczanych przez gminę Koneck z terenu gminy Koneck do kanalizacji gminy Zakrzewo i oczyszczalni ścieków w Zakrzewie
2009 623 2009-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2009 624 2009-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Inowrocław zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Inowrocław
2009 625 2009-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2009 626 2009-03-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Gostycyn zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 r. położonych na obszarze gminy Gostycyn
2009 627 2009-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy i miasta Lubraniec
2009 390 2009-03-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r.
2009 391 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2009 392 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr 464/08 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu oraz części terenów przyległych”, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony południowej.
2009 393 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2009 Rady Powiatu Żniński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru powiatu żnińskiego.
2009 394 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu.
2009 395 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brodnica.
2009 396 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2009 397 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/233/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Brodnickiego Domu Kultury.
2009 398 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/234/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy.
2009 399 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/240/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 400 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
2009 401 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg – ulic miasta Brodnicy do kategorii dróg gminnych.
2009 402 2009-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 23 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r.
2009 403 2009-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 23 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r.
2009 404 2009-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 24 lutego 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Brodnicy
2009 405 2009-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Brodnickiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2009 406 2009-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żniński z dnia 30 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.