Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 246 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego
2009 247 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i wprowadzenia insygniów gminy Żnin w postaci Łańcucha Burmistrza Żnina i Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie
2009 248 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze miasta i gminy Piotrków Kujawski
2009 249 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX-110/08 Rady Miasta Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieszawa”
2009 250 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.
2009 251 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego
2009 252 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu placów zabaw i tzw. „rekreacyjno-rehabilitacyjnego parku dla dorosłych”
2009 253 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego
2009 254 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2009 r.
2009 255 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009
2009 256 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/106/08 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 257 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX-109/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2009
2009 258 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2009 r.
2009 259 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu
2009 260 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX144/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim na lata 2009-2013
2009 261 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 262 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąpielsk
2009 263 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/601/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 264 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów
2009 265 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego
2009 266 2009-02-13 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nakielskiego
2009 267 2009-02-13 Informacja Informacja nr . Starosty Mogileńskiego z dnia 16 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008
2009 268 2009-02-13 Informacja Informacja nr . Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2008 r.
2009 269 2009-02-13 Informacja Informacja nr . Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 lutego 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295-ZTO-A/273/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy
2009 270 2009-02-13 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
2009 271 2009-02-13 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Starosty Radziejowski z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2009 272 2009-02-13 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 Starosty Radziejowski z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2009 273 2009-02-13 Informacja Informacja nr . Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 lutego 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-95(8)/2008/2009/433/VIII/ASz z 10 lutego 2009 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 274 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r
2009 275 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
2009 276 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2008 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie
2009 277 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2008 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2009
2009 278 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/08 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2009
2009 279 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn
2009 280 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2009 281 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2009
2009 282 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 283 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009
2009 284 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/100/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2009
2009 285 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brodnica na 2009 r
2009 286 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 287 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osiek na rok 2009
2009 288 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2009
2009 289 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/08 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2009
2009 290 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 291 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
2009 292 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2009 293 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/403/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 294 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/404/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 295 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/435/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007-2011
2009 296 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/436/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”
2009 297 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 298 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola
2009 299 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr UMOWA Nr 106 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 stycznia 2008r. pomiędzy miastem Zielona Góra a miastem Bydgoszcz, w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2009 300 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
2009 301 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11 lutego 2008r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2
2009 302 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin
2009 303 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr ANEKS Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lipca 2008r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
2009 304 2009-02-19 Informacja Informacja nr . Starosty Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r.
2009 305 2009-02-19 Informacja Informacja nr . Starosty Świecki z dnia 5 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2008 r
2009 306 2009-02-19 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 8 Starosty Inowrocławski z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat inowrocławski
2009 307 2009-02-19 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski
2009 192 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
2009 193 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Bobrowniki na rok 2009
2009 220 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Golub-Dobrzyń oraz gruntów z nimi związanych
2009 221 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych
2009 222 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2009 223 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2009
2009 224 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 225 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 226 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 227 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2009
2009 228 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmża na 2009 r.
2009 229 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r.
2009 230 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009
2009 231 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/252/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2009 232 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”
2009 233 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartniczka na 2009 r.
2009 234 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/08 Rady Miasta Grudziądz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 235 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2008 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009 r.
2009 236 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2009
2009 237 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2009
2009 238 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r.
2009 239 2009-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2009r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2009 240 2009-02-11 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 września 2009r. zawarte w dniu 30 grudnia 2008 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a powiatem bydgoskim – ziemskim w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania
2009 241 2009-02-11 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2008 r.
2009 242 2009-02-11 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 243 2009-02-11 Informacja Informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2009 r.
2009 244 2009-02-11 Informacja Informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2009 r.
2009 245 2009-02-11 Informacja Informacja nr INFORMACJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-2(4)/2009/181/V/AS zatwierdzającą zmianę taryfę dla PRATERM Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 159 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 1 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Białe Błota na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 160 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 104/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 161 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 110/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławka na prawach powiatu
2009 162 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 15/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Osielsko z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Osielsko na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 163 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/18/2008 Przewodniczącego Zgromadzenia Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 r.
2009 164 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/132/08 Rady Miasta Grudziądz z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 165 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/08 Rady Miasta Grudziądz z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2009 166 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2009 r.
2009 167 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/152/08 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 168 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/115/08 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
2009 169 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2009 170 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 171 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/166/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2009 172 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/168/2008 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na 2009 r.
2009 173 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 174 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2009 175 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 176 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 177 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest gmina Osielsko
2009 178 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Inowrocław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 179 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 180 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne przedszkola i publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 181 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 3 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 182 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 183 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 184 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2008r. w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przez miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami gminy Solec Kujawski oraz przez gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami miasta Bydgoszcz
2009 185 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 186 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 maja 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nakło nad Notecią przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 187 2009-02-03 ANEKS Aneks nr ANEKS Nr 9 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2009r. do porozumienia dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
2009 188 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r.
2009 189 2009-02-03 Informacja Informacja nr INFORMACJA Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 7 stycznia 2009r. .
2009 190 2009-02-03 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Starosty Chełmińskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2009 191 2009-02-03 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Starosty Chełmińskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2009 134 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/259/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele
2009 135 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/268/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2009
2009 136 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2009 r.
2009 137 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2009 138 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikół na rok 2009
2009 139 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 140 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck
2009 141 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2008 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Lubień Kujawski na rok 2009
2009 142 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2009 r.
2009 143 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 144 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2008 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 r.
2009 145 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 146 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2009 r.
2009 147 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 148 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Wielgie na rok 2009
2009 149 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr 113/XXV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 151 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/139/08 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 152 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/145/08 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie włączenia działek do miejscowości Choceń
2009 150 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr 121/XXV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na rok 2009
2009 155 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami gminy Rogowo na lata 2009-2012”
2009 154 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 153 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2009 156 2009-02-02 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Włocławski z dnia 14 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r.
2009 157 2009-02-02 Informacja Informacja nr INFORMACJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172-ZTO-B/209/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2009 158 2009-02-02 Informacja Informacja nr INFORMACJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/50-ZTO-A/1253/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/950A/1253/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorcy PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
2009 308 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Działyń, położoną nad jeziorem Działyńskim
2009 309 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/108/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej
2009 310 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/114/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chełmno
2009 311 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo i Wolwark gm. Szubin
2009 312 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/33/2008 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2009
2009 313 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/164/2008 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2009
2009 314 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2009
2009 315 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2009 r
2009 316 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2008 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Unisław na rok 2009
2009 317 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2009 r
2009 318 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 r
2009 319 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX-113/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bądkowo
2009 320 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/153/08 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2009
2009 321 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrcz na 2009 r
2009 322 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2009 r
2009 323 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2009
2009 324 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/08 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośno na rok 2009
2009 325 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/08 Rady Miasta I Gminy Tuchola z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Bladowo i Raciąż gm. Tuchola.
2009 326 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/08 Rady Miasta I Gminy Szubin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w Rynarzewie.
2009 327 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/420/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dwóch fragmentów wsi Paterek, w rejonie ulicy Wyzwolenia i ulicy Leśnej, w gminie Nakło nad Notecią – ze zmianą „2008”.
2009 328 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw.
2009 329 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2009.
2009 330 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 42 położonej w Niemojewie.
2009 331 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w miejscowościach: Rogowo, Izdebno i Grochowiska Księże i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Izdebno.
2009 332 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/139/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Mrocza.
2009 333 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach.
2009 334 2009-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Tucholski z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego za rok 2008.
2009 335 2009-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowski z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.
2009 336 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 r.
2009 337 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XX-113/08 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2009.
2009 338 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 339 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/137/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2009.
2009 340 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2009.
2009 341 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/08 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2009.
2009 342 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/2008 Rady Miasta Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na 2009 r.
2009 343 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/08 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 r.
2009 344 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.
2009 345 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr 199/08 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2009.
2009 346 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2009 r.
2009 347 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/419/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na rok 2009.
2009 348 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/428/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią.
2009 349 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr 49/08 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.
2009 350 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2009.
2009 351 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/149/08 Rady Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 r.
2009 356 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo.
2009 357 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2009.
2009 358 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr 475/09 Rady Miasta Toruń z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009.
2009 359 2009-02-25 Informacja Informacja Rady Miasta Toruń z dnia 15 stycznia 2009r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla gminy miasta Toruń i powiatu toruńskiego za 2008 r.
2009 352 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/08 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Kowala na rok 2009.
2009 353 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Kowalu.
2009 354 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych i ciekłych na terenie miasta Kowala.
2009 355 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/109/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 360 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/115/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 963 położonej w miejscowości Mrocza.
2009 361 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2008 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Janikowie.
2009 362 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2008 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy i miasta Janikowo na rok 2009.
2009 363 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/08 Rady Miasta Lipno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.
2009 364 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Miasta I Gminy Sępólno Krajeńskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 r.
2009 365 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/08 Rady Miasta I Gminy Szubin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 r.
2009 366 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/104/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009.
2009 367 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/203/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2009r. o zmianie uchwały nr XXIV/191/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2009 r.
2009 368 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2009.
2009 369 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/9/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach.
2009 370 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 139/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo w 2009 r.
2009 371 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we Wtelnie.
2009 372 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.
2009 373 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/339/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
2009 374 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 375 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2009 Rady Miasta I Gminy Kcynia z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego Przedszkola im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni.
2009 376 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2009 Rady Miasta I Gminy Kcynia z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kcynia.
2009 377 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
2009 378 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr II/137/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 379 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Stanisława Szenica.
2009 380 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Wojciecha Kęsickiego.
2009 381 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Józefa Kurzawskiego.
2009 382 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/179/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Działyńskich.
2009 383 2009-02-26 ANEKS Aneks nr 3 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2006 r. w Bydgoszczy, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem grudziądzkim w sprawie powierzenia prowadzenia spraw związanych z wydawaniem paszportów.
2009 384 2009-02-26 ANEKS Aneks nr 2 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2006 r. w Bydgoszczy, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem inowrocławskim w sprawie powierzenia prowadzenia spraw związanych z wydawaniem paszportów.
2009 385 2009-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 386 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Tucholski z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2009.
2009 387 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Tucholski z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi w 2009 r.
2009 388 2009-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2009 r.
2009 389 2009-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2009 r.
2009 194 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2007 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 maja 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”
2009 195 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gębice
2009 196 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 197 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009
2009 198 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/110/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na rok 2009
2009 199 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 200 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy miasta Rypina do kategorii dróg gminnych
2009 201 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 r.
2009 202 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/08 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
2009 203 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 204 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/08 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 205 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 r.
2009 206 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejów na rok 2009
2009 207 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 r.
2009 208 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2009 209 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/08 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009
2009 210 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2008 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy miasta Lipno na rok 2009
2009 211 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na rok 2009
2009 212 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/165/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2009 r.
2009 213 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/168/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
2009 214 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/169/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łabiszyn
2009 215 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na rok 2009
2009 216 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na rok 2009
2009 217 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 218 2009-02-06 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE zawarte w Warszawie w dniu 30 grudnia 2008 r. Zarządu Powiatu Tucholski z dnia 30 grudnia 2008r. z dnia 30 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a powiatem tucholskim w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi Ministrowi Środowiska
2009 219 2009-02-06 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009r. z dnia 22 stycznia 2009 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008