Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1993 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 1992 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty.
2009 1994 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 1995 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru.
2009 1991 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r.
2009 1996 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
2009 2000 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2001 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 2002 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transprtu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rojewo
2009 1984 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/84/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 1985 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/85/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 1986 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.
2009 2003 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2009 1997 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 1998 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2010.
2009 1999 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 1987 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 188/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1988 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok.
2009 1989 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień podatkowych.
2009 1990 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 2004 2009-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 listopada 2009r. o wysokości przyznanych dodatkowych dotacji podmiotowych, przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, dla spółek wodnych w kwocie 3.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2009 r.
2009 2010 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin
2009 2011 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2012 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/309/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2013 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/310/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2014 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/313/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Małe Rudy i Głęboczek gm. Szubin
2009 2016 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2009 2015 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2009 2017 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/376/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Mogilno w 2010 r
2009 2018 2009-12-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, dla których organem prowadzącym jest miasto Radziejów, zawarte w dniu 30 września 2009 r. pomiędzy: miastem Radziejów a gminą radziejów
2009 2019 2009-12-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2009r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 71b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zawiera się porozumienie pomiędzy gminą Radziejów a miastem Radziejów w sprawie powierzenia miastu Radziejów przez gminę Radziejów zadań z zakresu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2009 2008 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2009 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2005 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2006 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń
2009 2007 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2021 2009-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 listopada 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO-C/254/W/OPO/2009/AgS w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła
2009 2020 2009-12-02 Informacja Informacja Starosty Radziejowski z dnia 16 listopada 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
2009 2022 2009-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 20 listopada 2009 r. nr WCC/179-ZTO-F/740/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła
2009 2023 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/735/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jachcice-Zachód” w Bydgoszczy
2009 2024 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 2032 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2009 2030 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 43/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2031 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 44/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2009 2039 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku.
2009 2038 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2009 2040 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2009 2051 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/129/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2009 2052 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2053 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Świedziebnia.
2009 2046 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2047 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2041 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2042 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
2009 2043 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2044 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2045 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2027 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2028 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/822/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Bydgoski Węzeł Wodny oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
2009 2029 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/827/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców.
2009 2025 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2026 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 2033 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2009 2034 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/319/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatków.
2009 2035 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/320/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty.
2009 2036 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/321/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru.
2009 2037 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/322/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2048 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/328/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010
2009 2049 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2009 2050 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2058 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2009 2059 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2060 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2061 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 2062 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2009 2063 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 2057 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2056 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 2054 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Rypin z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” w fragmencie wsi Rusinowo na działkach o numerach ewidencyjnych 326/8 i 481/4
2009 2055 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Rakowo sołectwo Czyżewo, działki o nr ewidencyjnych: 367/2 i 367/3
2009 2064 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/952/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 2065 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
2009 2076 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/209/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2077 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2078 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/216/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2079 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/217/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiacego regionalną pomoc inwestycyjną
2009 2080 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/218/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2009 2084 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie określenia ceny 1 q żyta przyjmownej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010r.
2009 2083 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010r.
2009 2089 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 611/08
2009 2090 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 1011/07
2009 2091 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 332/09
2009 2092 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 325/09
2009 2093 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 415/09
2009 2094 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 581/09
2009 2095 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 596/09
2009 2081 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2009 2082 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2085 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2086 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010.
2009 2087 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 r.
2009 2088 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2073 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2074 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 r.
2009 2075 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2009 2066 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2067 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 2068 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 r.
2009 2072 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i podatek leśny.
2009 2069 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koneck.
2009 2070 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2071 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Koneck.
2009 2096 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2009 2097 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
2009 2100 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2009 2104 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
2009 2108 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 2109 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2110 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
2009 2111 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2009 2112 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Barcin
2009 2115 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr V/44/09 Rady Gminy Unisław z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2116 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr V/45/09 Rady Gminy Unisław z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2113 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/167/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki
2009 2114 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2105 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 2106 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2107 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2009 2117 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2118 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2119 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2009 2120 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/239/2002 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 2098 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2099 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Brzuze
2009 2101 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 2102 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2009 2103 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2132 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2009 2133 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 2134 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2124 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2125 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2126 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2138 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2010 r.
2009 2139 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2123 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/332/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2009 2155 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/617/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2156 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/618/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2157 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/619/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2158 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/620/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2159 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/621/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów
2009 2121 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Dąbrowa
2009 2122 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 22 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2009 2127 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2128 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 2129 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2009 2130 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – obowiązujące na terenie miasta Kowal
2009 2131 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2009 2135 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielka Nieszawka
2009 2136 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2137 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 2140 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie miasta Chełmży
2009 2141 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2142 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010
2009 2143 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2144 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad, trybu ich przyznawania za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym
2009 2145 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2010 r.
2009 2146 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2009 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2147 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2009 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 2148 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2149 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2150 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 2151 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/227/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2152 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2153 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2154 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/230/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2010 r.
2009 2161 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe.
2009 2162 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 rok
2009 2163 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 2164 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 2160 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka
2009 2182 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2183 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2184 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2185 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2009 2179 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2180 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 2181 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2172 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/470/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewiec, obręb geodezyjny Tryszczyn
2009 2177 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/419/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 2176 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2175 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2178 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2010 rok, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2165 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2010r.
2009 2166 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2195 2009-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2009r. o zmianach w składzie rady gminy
2009 2191 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
2009 2192 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2009 2193 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2194 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2173 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2174 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2186 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny.
2009 2187 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny.
2009 2188 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny.
2009 2190 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2189 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny.
2009 2167 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2168 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2009 2169 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2009 2170 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.
2009 2171 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 2210 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie
2009 2215 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 2216 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2217 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok
2009 2221 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2222 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2223 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2224 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 2225 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
2009 2226 2009-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie
2009 2211 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2009 2212 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2213 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2010 rok.
2009 2214 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2204 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2205 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego na 2010 r.
2009 2206 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego na 2010 r.
2009 2207 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2208 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2209 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2010 r.
2009 2196 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2010
2009 2197 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego na rok 2010
2009 2198 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 i zwolnień w tym podatku
2009 2199 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2200 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/143/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010
2009 2201 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/144/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka
2009 2202 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2203 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2218 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2219 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2220 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2010 r.
2009 2234 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/358/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2009 2235 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/359/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2009 2236 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/360/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2237 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/361/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2009 2238 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/362/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru
2009 2239 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2240 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2010.
2009 2241 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2242 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2243 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 2232 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2233 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2252 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 2248 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/194/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2249 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2250 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2251 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 2260 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2009 2261 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 2262 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2009 2263 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2264 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2009 2265 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2253 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2254 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2255 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2256 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2257 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2258 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2259 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2244 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2245 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2246 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2247 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2227 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/09 Rady Gminy Kowal z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Kowal
2009 2228 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2009 2229 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2230 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2009 2231 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 2269 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2270 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2268 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2300 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński.
2009 2299 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie
2009 2301 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2302 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2009 2303 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 2272 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/839/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Bydgoszczy.
2009 2273 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011.
2009 2274 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/844/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie „Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” oraz statut Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiący załącznik do ww. uchwały.
2009 2275 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/846/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
2009 2276 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/850/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy.
2009 2277 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/851/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy.
2009 2294 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2295 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/153/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2009 2296 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2297 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2009 2298 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2287 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 2288 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2289 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2290 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec.
2009 2304 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII-153/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2305 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII-154/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. i zwolnień w tym podatku.
2009 2291 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2292 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2009 2293 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2284 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
2009 2285 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/193/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2286 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2278 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2279 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2280 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2267 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
2009 2271 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2009 2281 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2282 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
2009 2283 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2266 2009-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal.
2009 2309 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 2316 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2317 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/172/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2318 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2319 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2320 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2323 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2324 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2325 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2326 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 2327 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2328 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2321 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości
2009 2322 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 204 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2329 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2330 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2009 2335 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/09 Rady Mieskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek.
2009 2308 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2009 2306 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 2307 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2343 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2344 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 2331 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2332 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2009 2333 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2009 2334 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2340 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
2009 2341 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 2342 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2009 2336 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2337 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2338 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2009 2339 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 2310 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2009 2311 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2312 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2313 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2314 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2315 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2009 2345 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr: 94/5, 94/6, 94/7, 94/16, 94/3, 94/4, 660, 659, 658, 652/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/8, 652/10, 652/11, 652/12, 661, 662/3, 662/4, 662/6, 662/7, 662/1 i cz. działki nr 94/19 położone w Tryszczynie gm. Koronowo
2009 2367 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2368 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2369 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Grudziądz
2009 2346 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2347 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2009 2348 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2349 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2350 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2352 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2351 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2353 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2009 2354 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń
2009 2355 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń
2009 2356 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2357 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2358 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2359 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2360 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2009 2361 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2362 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2363 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz
2009 2364 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2010
2009 2365 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2366 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 2390 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/35/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 222/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.
2009 2374 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/37/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki.
2009 2399 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2401 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2009 2400 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2009 2396 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2009 2397 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2398 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2386 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2387 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gruta
2009 2388 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2389 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2370 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2371 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki
2009 2372 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fabianki
2009 2373 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2009 2375 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2376 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI53/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2377 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/54/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2378 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów
2009 2379 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2380 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2381 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2382 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2383 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/442/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2010 r.
2009 2384 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
2009 2385 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu
2009 2391 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2392 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2393 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2009 2394 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
2009 2395 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w gminie Płużnica
2009 2410 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2009 2411 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2465 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/09 Rady Mieskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2009 2409 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/541/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 2464 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 699/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2009 2461 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 696/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2462 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 697/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2009 2463 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 698/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2009 2455 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 2456 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2427 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2009 2457 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2458 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2009 2425 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2426 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2009 2459 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 2428 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2460 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/151/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2009 2429 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2430 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kęsowo.
2009 2451 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 269/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2009 2431 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.
2009 2452 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 270/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2453 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 271/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2009 2454 2009-12-17 ANEKS Aneks nr 272/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu
2009 2450 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2419 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2440 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku.
2009 2420 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2441 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2421 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego
2009 2442 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2010 r.
2009 2443 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2010 r.
2009 2422 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego
2009 2436 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2437 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2423 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2009 2438 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2424 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 2439 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2403 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 2404 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2010 r.
2009 2417 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica
2009 2405 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010 r.
2009 2418 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2406 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2009 2415 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/209 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2432 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2010 r.
2009 2433 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 r.
2009 2416 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2434 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2010.
2009 2435 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2444 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/165/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2412 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2445 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2413 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 2414 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2009 2446 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2447 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/168/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2407 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2009 2408 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2448 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2449 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/170/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2009 2402 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2530 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 2531 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII /380/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2009 2532 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/381/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 2542 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2543 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
2009 2544 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2009 2545 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2546 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 2547 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2548 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchmości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2009 2533 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2534 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/201/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2535 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2519 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2536 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2537 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo.
2009 2538 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego.
2009 2539 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2540 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujących od stycznia 2009 r.
2009 2541 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Sucha – Cierplewo do kategorii dróg gminnych.
2009 2520 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2521 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2522 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2009 2523 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2550 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r.
2009 2551 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2552 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2553 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-155/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2009 2554 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-156/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2009 2555 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-157/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r.
2009 2556 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2557 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości.
2009 2549 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.
2009 2558 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2010 r.
2009 2559 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2009 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2524 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo.
2009 2525 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2009 2526 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2009 2527 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2528 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2529 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 2561 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2009 2515 2009-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2009 2518 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 679/09 Rady Miasta Toruń z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia na 2010 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2009 2560 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2516 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/788/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.
2009 2517 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.
2009 2567 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2568 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą
2009 2564 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2565 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 2566 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole
2009 2571 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 705/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zbywanych na rzecz najemców i od należności za prawo do gruntu przekazywane wraz z lokalem
2009 2570 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 701/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”
2009 2569 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 700/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2009 2562 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/494/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocław.
2009 2574 2009-12-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-44(14)/2009/310/IX/RW zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dla odbiorców z terenu Torunia.
2009 2575 2009-12-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296-ZTO-D/181/W/OPO/2009/AJ.
2009 2573 2009-12-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-68(7)/2009/433/VIII/ASz umarzającej postępowanie administracyjne o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 2572 2009-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/09 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawki za pierwsze półrocze 2009 r.
2009 2563 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2589 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009r. sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2588 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 869/1 i 876/9 w Tucholi przy ul. Mickiewicza.
2009 2587 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 658/09 Rady Miasta Toruń z dnia 8 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki” w Toruniu.
2009 2583 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2009 2584 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
2009 2585 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2586 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/99/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 2576 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147/2, 149, 148/3, 148/4, 148/5 w Tucholi przy ul. Chojnickiej
2009 2579 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/318/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podziału sołectwa Zalesie
2009 2580 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/319/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
2009 2581 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Szubin
2009 2582 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/322/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Wolwark, Żurczyn i Szkocja gm. Szubin
2009 2577 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 40/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębowa Łąka.
2009 2578 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 41/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowa Łąka oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 2590 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - galeria"
2009 2596 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łabiszyn
2009 2591 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - ul. Podmiejska
2009 2592 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej
2009 2593 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości
2009 2594 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska
2009 2595 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2604 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne
2009 2605 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania hejnału Gminy Gniewkowo
2009 2606 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII / 206 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2009 2607 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
2009 2608 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 208 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2609 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 209 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rogowo
2009 2602 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna”.
2009 2603 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2009 2598 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/515/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław dla terenu położonego w obszarze ulic: Solna, Poznańska i Szymborska oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009 2611 2009-12-28 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 2610 2009-12-28 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, terminu, od którego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. "
2009 2597 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 2599 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009r. o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku.
2009 2600 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2009 2601 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.
2009 2621 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna
2009 2622 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL /319/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
2009 2613 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz
2009 2614 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2009 2619 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa
2009 2620 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice
2009 2625 2009-12-30 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 2626 2009-12-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/298-ZTO-A/2251/W/OPO/2009/JP oraz OCC/85-ZTO-A/2251/W/OPO/2009/JP w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem
2009 2624 2009-12-30 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla 17 obrębów wiejskich gminy Kcynia w powiecie nakielskim w województwie kujawsko-pomorskim
2009 2612 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2009 2617 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem gruntów
2009 2618 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Brześć Kujawski
2009 2623 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2009 2615 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/239/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego
2009 2616 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/240/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2009 2627 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 25 w Stopce-Okolu, gmina Koronowo.
2009 2629 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/308/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 6 listopada 2009r. W sprawie określenia rozkładu godziń pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2010
2009 2628 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2009r. mieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2009 2635 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/122/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych
2009 2630 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego "Cogito".
2009 2631 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2009 2645 2009-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie
2009 2646 2009-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009r. wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotniki Kujawskie
2009 2647 2009-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2009 r
2009 2638 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/38 /09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2009 2639 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/216/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2640 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/358/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
2009 2641 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/41/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/362/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru.
2009 2642 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/42/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2643 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 2644 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/44 /09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/205/2009 Rady Gminy Rogowo, powiat żniński, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.
2009 2637 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Brodnickiej, Kilińskiego i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych.
2009 2634 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność gminy.
2009 2632 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2009 2648 2009-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 21 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2009 r.
2009 2633 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr 2/Dp/2009 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na 2010 r. oraz o załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu.
2009 2636 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową.
2009 2650 2009-12-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(5)/2009/2251/VII/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie.
2009 2649 2009-12-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295-ZTO-B/273/W/OPO/2009/ASz.
2009 2652 2009-12-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-G/740/W/OPO/2009/AJ.
2009 2651 2009-12-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1202/15911/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/1171/15911/ W/OPO/2009/AJ.
2009 2653 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/807/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec - kanalizacja deszczowa” w Bydgoszczy
2009 2654 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stare Miasto” obejmującego obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2009 2480 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2481 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2482 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2009 2483 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2009 2484 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2512 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 2513 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/145/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w podatku od srodków transportowych
2009 2506 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2507 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2508 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.
2009 2497 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/308/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
2009 2498 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2010r
2009 2499 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/310/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2010 r.
2009 2500 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2010 r
2009 2501 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na 2010 r
2009 2485 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2466 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 2514 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Stolno z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2474 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2475 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2009 2505 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2467 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2468 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno.
2009 2492 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2469 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2470 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 r.
2009 2471 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rok.
2009 2472 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 r.
2009 2473 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/241/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2009 2476 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/218/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 2477 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2478 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn.
2009 2479 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/221/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/09, w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 2486 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2009 2487 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu ulg w podatku rolnym.
2009 2488 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.
2009 2489 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2490 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń.
2009 2491 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu.
2009 2493 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2494 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2495 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r.
2009 2496 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/46/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2502 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego
2009 2503 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2009 2504 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2009 2509 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/92/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej
2009 2510 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/93/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/81/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2009 2511 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/94/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych