Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/130/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Cielęta
2009 2 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/131/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dzierżno
2009 3 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gorczenica
2009 4 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gorczeniczka
2009 5 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/134/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gortatowo
2009 6 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Karbowo
2009 7 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/136/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kominy
2009 8 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/137/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kozi Róg
2009 9 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/138/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kruszynki
2009 10 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Mszano
2009 11 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Moczadła
2009 12 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Niewierz
2009 13 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Nowy Dwór
2009 14 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Opalenica
2009 15 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Podgórz
2009 16 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/145/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Sobiesierzno
2009 17 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/146/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szabda
2009 18 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szczuka
2009 19 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/148/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szymkowo
2009 20 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/149/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Wybudowanie Michałowo
2009 21 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/08 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w obrzeżu jeziora Duże w Nowej Wsi
2009 22 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 23 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Mogilno przez inne niż gmina ogilno osoby prawne lub fizyczne
2009 24 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa i Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla
2009 25 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów gminy Mogilno w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów
2009 26 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 27 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2008 Rady Miasta I Gminy Kruszwica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2009 28 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr 195/08 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za arkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2009 29 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr 196/08 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu
2009 30 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2008 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 31 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego powiatu tucholskiego
2009 32 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 33 2009-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 grudnia 2008r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 r.
2009 34 2009-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 grudnia 2008r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 r.
2009 35 2009-01-12 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2009 r.
2009 36 2009-01-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 15 grudnia 2008r. projektu operatu opisowo-kartografiznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Torunia dla części osiedli: Stawki, Podgórz, Rudak, Czerniewice, obejmujący obręby ewidencyjne od numeru 63 do numeru 74 oraz numer 76
2009 37 2009-01-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2008r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-D/740/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, koncesji na wytwarzanie ciepła
2009 38 2009-01-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2008r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-77(9)/2008/209/VII/JP z 31 grudnia 2008 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła OPEC Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 39 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogoźno przez doradców metodycznych
2009 40 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych
2009 41 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych
2009 42 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych
2009 43 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych
2009 44 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych
2009 45 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr .l Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” przez doradców metodycznych
2009 46 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Łasin przez doradców metodycznych
2009 47 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych
2009 48 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych
2009 49 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 15 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych
2009 50 2009-01-15 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 82 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr III/22/08 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2008r. nr III/22/08 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Unisław
2009 83 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/111/08 Rady Gminy Radomin z dnia 10 września 2008r. nr XIX/111/08 Rady Gminy Radomin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania przez gminę Radomin dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 84 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008r. nr XX/130/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie”
2009 85 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. nr XXII/163/08 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku
2009 86 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 1/Dp/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2008r. nr 1/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 87 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 grudnia 2008r. nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r
2009 88 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XII/26/2008 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia-Nakło-Szubin z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2009 r.
2009 89 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Grudziąc z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2009 r.
2009 90 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/08 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 91 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 92 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobre
2009 93 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 94 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2009 95 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/221/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Brodnicy na rok 2009
2009 96 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr X/83/2008 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009
2009 97 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/97/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2009
2009 98 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2008 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2009
2009 99 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2009
2009 100 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadki na 2009 r.
2009 101 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 462/08 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
2009 102 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/153/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmża
2009 103 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/160/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży
2009 104 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/161/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów
2009 105 2009-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2009 106 2009-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2009 51 2009-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno
2009 52 2009-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
2009 53 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 54 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/96/08 Rady Gminy Osie z dnia 28 października 2008r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 55 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/166/08 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2009 56 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/08 Rady Gminy Książki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 57 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych samorządu gminy, które zleciły na terenie gminy Dobrcz utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich
2009 58 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Powiatu Świecki z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 59 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w miejscowości Wielgie oraz Regulaminu uczestnika zajęć w świetlicy
2009 60 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Skępe
2009 61 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 70/476/08 Zarządu Powiatu Świecki z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2009 r.
2009 62 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 17/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrcz na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 63 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/264/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Tuchola
2009 64 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności
2009 65 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko w latach 2009-2013
2009 66 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/92/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 67 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 68 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze
2009 69 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/57/2008 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 70 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/135/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Stolno
2009 71 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/97/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 72 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 73 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
2009 74 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Brodnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2009 75 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/165/2008 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 76 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/166/2008 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2009 77 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śliwice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 78 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śliwice
2009 79 2009-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2009 81 2009-01-19 Informacja Informacja nr INFORMACJA Starosty Włocławski z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń
2009 80 2009-01-19 Informacja Informacja nr INFORMACJA Starosty Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2008 r.
2009 107 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Jeżewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 108 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i nadania jej statutu
2009 109 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/255/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 111 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/269/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina
2009 113 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/271/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Rypina
2009 110 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/262/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę miasta Rypina i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 112 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/270/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 114 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/49/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo
2009 115 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasta Chełmna osobom do tego uprawnionym
2009 116 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 117 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 118 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/260/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2009 r.
2009 119 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE na rok 2009
2009 120 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 r.
2009 121 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009
2009 122 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/582/08 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008
2009 123 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2009
2009 124 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/150/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009
2009 125 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na 2009 r.
2009 126 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/172/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 127 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/176/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc objętą programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 128 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 129 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia
2009 130 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2009 131 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Radziejów
2009 132 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Radziejów
2009 133 2009-01-27 Porozumienie Porozumienie nr ANEKS Nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 19 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego