Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pensum innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Waganiec niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 

Data ogłoszenia: 2019-07-04
Uchwała:
Data wydania: 2019-06-25
Rok: 2019
Pozycja: 3840
Pobierz plik: