Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr XXXVIII/275/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Data ogłoszenia: 2018-08-13
Uchwała:
Data wydania: 2018-08-07
Rok: 2018
Pozycja: 4083
Pobierz plik: