Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr XLI/328/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy

 

Data ogłoszenia: 2018-07-03
Uchwała:
Data wydania: 2018-06-21
Rok: 2018
Pozycja: 3485
Pobierz plik: