Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Data ogłoszenia: 2016-01-22
Uchwała: Rady Gminy Waganiec
Data wydania: 2015-12-30
Rok: 2016
Pozycja: 347
Pobierz plik: