Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr XXV/150/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.

 

Data ogłoszenia: 2013-02-19
Uchwała: Rady Gminy Waganiec
Data wydania: 2013-02-14
Rok: 2013
Pozycja: 880
Pobierz plik: